You are here

Pályázatok

Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Mon, 29/03/2021 - 14:11

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési Referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 , Baross utca 63-67.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 20. pont „Gazdasági és üzemeltetési” feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátása. Ajánlati felhívások és egyéb közbeszerzési dokumentumok elkészítése, hirdetmények kezelése. A közbeszerzésekhez kapcsolódó eljárási cselekmények elvégzése, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használata, az eljárások teljes körű bonyolítása szakmai koordináció és felügyelet mellet. Közbeszerzési szerződések, szerződésmódosítások elkészítése. Szakmai együttműködés a belső szervezeti egységekkel, kapcsolattartás az ajánlattevőkkel, felügyeleti szervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy Egyetem, jogi vagy közgazdasági vagy pénzügyi végzettség, vagy középfokú végzettség és közbeszerzési referensi végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • közbeszerzések bonyolításában szerzett 1 év gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jogász végzettség
 • Államháztartási területen és/vagy központi költségvetési keretből megvalósult beruházások kapcsán szerzett szakmai tapasztalat
 • Felsőfokú végzettség esetén közbeszerzési referensi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény
 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, az esetleges közigazgatási tapasztalat hitelt érdemlő igazolása
 • motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85 §), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Győry Tímea Ügyosztályvezető Asszony nyújt, a 06 1 459-2567 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/11-8/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési Referens. VAGY
 • Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A hivatal vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 52.000 Ft. A cafetéria juttatás éves összege bruttó 200.000 Ft.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Áprilistól újra akár 100 milliós támogatás borászati gépekre!

Pályázati Hírek - Mon, 29/03/2021 - 13:03

2021 április 1-jétől újra benyújthatók a támogatási kérelmek az Agrárminisztérium azon rendelete szerint, amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szól.

Categories: Pályázatok

Kortárs irodalmi alkotások pályázata 2021

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 14:40
A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) nyílt pályázatot hirdet és közlési lehetőséget biztosít elsősorban szépirodalmi alkotások (versek, elbeszélések, drámák, mesék, esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, vallomások, dokumentum-összeállítások stb.) létrehozására, idegen nyelvből fordítására vagy hozzájuk kapcsolódó kutatómunkára. Beküldeni szöveggel párosított grafikai és fotómunkákat is lehet. Könyvtervvel, regénykézirattal csak kötettelen szerzőktől fogadunk el pályamunkát.
Categories: Pályázatok

Érték és minőség nagydíj

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 14:26
Az Érték és Minoség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati joga és a védjegyhasználattal járó Kitüntető Cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen kiemelkedő minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottjai olyan példaképek, akik aktív szerepet vállalnak a gazdaság színvonalának növekedésében.
Categories: Pályázatok

Pályázat a Civil Konzultációs Testület (CKT) tagjainak kiválasztására

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 14:20
Az alapvető jogok biztosa a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: OPCAT) 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmusként, a Magyarországon nyilvántartásba vett és működő szervezetek szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmód területén szerzett kiemelkedő gyakorlati és/vagy magas szintű elméleti ismereteinek hasznosítása céljából Civil Konzultációs Testületet (a továbbiakban: CKT) hoz létre. A CKT javaslataival és észrevételeivel segíti a nemzeti megelőző mechanizmus munkáját. A CKT meghívott és pályázat útján kiválasztott tagokból áll.
Categories: Pályázatok

Szeretem a szakmám

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 13:49
A már negyedik alkalommal útjára indított "Szeretem a szakmám" pályázat célja, hogy a tanulók jobban megismerkedhessenek a létesítménygazdálkodási iparágban rejlő karrierlehetőségekkel, és ezzel egyidőben megmutathassák, miért is szeretik a szakmájukat.
Categories: Pályázatok

Bolondos Filanyuszi

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 13:44
A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Ifjúságért Szakosztálya vetélkedőt hirdet 7-25 éves fiatalok számára: Bolondos filanyuszi online játék
Categories: Pályázatok

Közlekedési Innovációs díj

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 13:39
A közlekedéssel foglalkozó tehetséges fiatal szakemberek felkarolása, alkotásra ösztönzése, Magyarországon maradásuk elősegítése érdekében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) és a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Közlekedési Innovációs Díjat alapított.
Categories: Pályázatok

Nem kérünk virágot - alternatív nőnapi pályázat

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 13:17
A nőnapi pályázat célja, hogy megerősítse és támogassa a kerületben működő női közösségeket, azokat a civil szervezeteket és magánszemélyeket, akik elkötelezettek a nemek közötti egyenlőség elősegítésében. A pályázat keretében olyan közösségi, kulturális és ismeretterjesztő programötleteket várunk, amelyek Józsefvárosban élő, vagy itt dolgozó nőket szólítanak meg, és a kerületben valósulnak meg.
Categories: Pályázatok

Magyar trikolór tizenkét hónapja

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 11:01
A New York-i Hungarian TV karöltve az '56 Lángja Alapítvánnyal nyílt fotópályázatot hirdet, "A magyar trikolór tizenkét hónapja" címmel. A pályázat célja: egy 2022. évi falinaptár összeállítása.
Categories: Pályázatok

MasterCamp - zenei ösztöndíjprogram

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 10:59
Pályázatot hirdet az ukrajnai Masterskaya művelődési ház a MasterCamp zenei alkotóházi ösztöndíj odaítélésére.
Categories: Pályázatok

Felhívás pályázati értékelő szakemberek részére

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 10:58
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítvány által kezelt pályázatok bírálatában való részvételre, tapasztalt szakemberek részére
Categories: Pályázatok

Ungt Kurage

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 10:27
Az Ungt Kurage kifejezés magyar nyelven annyit tesz: fiatal kurázsi. Az Ungt Kurage egy újonnan alapított díj olyan fiatalok számára, akik valamilyen helyzetben civil kurázsiról tettek tanúbizonyságot, és így a maguk eszközeivel lényeges változást értek el mindennapjaik során.
Categories: Pályázatok

Csoóri Sándor Alap

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 10:19
A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.
Categories: Pályázatok

Pro Progressio Tanári Díj

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 09:50
A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány az elmúlt évek pályázati tapasztalatait hasznosítva tizenkettedik alkalommal hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakgimnáziumok) aktív pedagógusai részére.
Categories: Pályázatok

Ön választ, mi segítünk

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 09:50
A TESCO-GLOBAL Zrt. az Effekteam Egyesület közreműködésével (a továbbiakban közreműködő) kilencedik alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk elnevezésű pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása. A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása.
Categories: Pályázatok

Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása / VCA-KP-1-2021

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 09:41
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Városi Civil Alap keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.
Categories: Pályázatok

"Díjmentes Weboldal Pályázat": webáruházzá is átalakítható professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel, telepítéssel, induló tartalom megszerkesztésével és feltöltésével vállalkozások, induló vállalkozások, alapítványok,...

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 09:40
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, önállóan, (laikus által is) könnyen, tetszőlegesen szerkeszthető, korlátlanul bővíthető, korszerű, professzionális színvonalú és felszereltségű weboldallal jelenhessenek meg az interneten, ami a későbbiek során, vagy akár induláskor, igény szerint, webáruházzá is átalakítható.
Categories: Pályázatok

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás

PAFI - Sun, 28/03/2021 - 09:39
Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.
Categories: Pályázatok

750 Mrd Ft az élelmiszeripari pályázatok keretösszege

Pályázati Hírek - Sat, 27/03/2021 - 22:42

 

Az élelmiszeripar az egyik legnagyobb feldolgozóipari ágazatnak számít Magyarországon, amely az elkövetkezendő hét évben óriási lendületet kaphat, mintegy 750 milliárd forintra pályázhatnak majd az ágazat szereplői. 

Categories: Pályázatok

Pages