You are here

Pályázatok

A tisztább világért!

PAFI - Tue, 06/04/2021 - 14:49
GEO-pályázat - A világot felfedezni es megérteni Legújabb fotópályázatunk témája: A TISZTÁBB VILÁGÉRT!
Categories: Pályázatok

Reunion

PAFI - Tue, 06/04/2021 - 14:41
A Mester Galéria és Közösségi tér "Reunion" című irodalami pályázata.
Categories: Pályázatok

Esterházy Art Award 2021

PAFI - Tue, 06/04/2021 - 14:25
A 2009-ben megalapított Esterházy Art Award célja fiatal, tehetséges magyar művészek felkarolása, illetve a kortárs képzőművészet és a nemzetközi párbeszéd támogatása.
Categories: Pályázatok

Hubert Curien-Balaton Program 2022-23

PAFI - Tue, 06/04/2021 - 14:18
Pályázati felhívás magyar-francia társadalomtudományi projektek megvalósítására
Categories: Pályázatok

Szobából a világ egyetemeire

PAFI - Tue, 06/04/2021 - 14:17
Ami eddig elképzelhetetlen volt, most valóra vált: online, itthonról végezhető virtuális mobilitást is támogat a Campus Mundi. A programban kizárólag részképzés esetén valósítható meg teljesen virtuális mobilitás.
Categories: Pályázatok

Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Tue, 06/04/2021 - 10:25

Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Általános Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önállóan és teljes körűen előkészíti, értékeli, bírálja a közbeszerzési eljárásokat (elsősorban keretmegállapodás második kör) Végrehajtja a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatokat Napi szinten használja az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert és a Hivatal által üzemeltetett Portált Közbeszerzési kérdésekben állásfoglalásokat készít Követi a joggyakorlatot

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Ajánlatkérői oldali közbeszerzési ismeretek – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, Közbeszerzési referens.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Eredményorientáltság és proaktív magatartás,
 • Jó szintű Szervezőkészség, interperszonális képességek,
 • Jó szintű Megoldás-centrikus és ügyfélközpontú attitűd,
 • Kiváló szintű Íráskészség és tárgyalási tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton NKOH Humánpolitikai Osztály részére a karrier@nkoh.gov.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal a magyar közigazgatás egyik kiemelkedő szakmai szervezete. Feladata a hazai költségvetési szervek és – a többségi vagy 100%-ban – állami tulajdonban álló gazdasági társaságok kommunikációs és rendezvényszervezési, illetve szervezetfejlesztési tevékenységének szakmai felügyelete és koordinációja, valamint beszerzési és közbeszerzési eljárásainak lefolytatása. A közvetlenül a Duna-parton, a Parlament szomszédságában elhelyezkedő, családbarát minősítésű hivatalunk Általános Közbeszerzési és Beszerzési Főosztálya keresi új munkatársát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://nkoh.kormany.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Tue, 06/04/2021 - 10:20

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty út 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az ÉMVIZIG közbeszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása az eljárás előkészítésétől a szerződéskötésig,
 • az ÉMVIZIG közbeszerzési tervének elkészítése,
 • az Igazgatóság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának összeállítása, a közbeszerzési tárgyú jogszabályok változásainak nyomon követése és szükség esetén a változásnak megfelelő intézkedés kezdeményezése,
 • a közbeszerzési eljárásokból adódó mindennemű adminisztrációs feladat ellátása,
 • az EKR rendszer használata,
 • a közbeszerzési szabályzatban az Osztályra háruló feladatok ellátása (összegző jelentések készítése stb.),
 • egyéb szervezeti egységek feladatkörébe tartozó központosított eljárások során közbeszerzési tanácsadás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem,
 • OKJ-s közbeszerzési referens szakképzettség,
 • EKR rendszer felhasználói szintű ismerete,
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek,
 • önálló munkavégzés,
 • együttműködő képesség,
 • közösségi szellem,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (a jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogász végzettség,
 • közbeszerzési területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • középfokú angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánpolitikai Csoport munkatársa nyújt, a 46/516-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2021-0939/2021 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens. VAGY
 • Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a cv@emvizig.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait – hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság, ez alatt az idő alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresheti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • EMVIZIG honlap – 2021. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek. A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek. A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Tue, 06/04/2021 - 10:15

Szegvári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. április 30-tól 2023. szeptember 30-ig tartó közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok összeállítása, beadása, menedzselése, egyéb adminisztratív feladatok ellátása. Kapcsolattartás tervezőkkel, kivitelezőkkel, civil szervezetekkel, irányító és ellenőrző hatóságokkal. Pályázatok pénzügyi lebonyolítása, költségvetés összeállítása, elszámolása, fenntartási időszakban jelentések készítése. Közbeszerzés, árajánlatkérés, szerződéskötés adminisztratív feladatainak ellátása. Protokolláris feladatok, polgármesteri titkársági feladatok ellátása, önkormányzati rendezvények szervezése, önkormányzat honlapjának, Facebook oldalának kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szegvári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Személyügyi szervező vagy bér- és társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés.,
 • Precíz munkavégzés.
 • Határidők pontos megtartása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul a pályázó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szecskó Tamás nyújt, a 63/364-817 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szegvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6635 Szegvár, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/512-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.
 • Elektronikus úton dr. Szecskó Tamás részére a jegyzo@szegvar.hu E-mail címen keresztül VAGY
 • Személyesen: dr. Szecskó Tamás, Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szegvar.hu – 2021. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szegvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

GINOP 5.1.1 projektmunkatárs

EU Pályázati Portál - Tue, 06/04/2021 - 10:10

Fejér Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

GINOP 5.1.1 projektmunkatárs

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Szent István út 7-11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 kiemelt munkaerőpiaci programhoz kapcsolódó szakmai, pénzügyi feladatok ellátása. Ügyfelek programba vonása, a programba vont ügyfelek munkaerőpiaci integrációját segítő aktív eszközhöz kapcsolódó feladatok teljes körű ügyintézése a kérelem felvételétől a számfejtésre feladásig. A programhoz kapcsolódó értékelési és hatásvizsgálati feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, pedagógus, gazdaságtudományi, agrár, műszaki, bölcsésztudományi, társadalomtudományi, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, mentálhigiénés, andragógus felsőfokú szakképzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pénzügyi, munkaügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Kommunikációs képesség szóban és írásban,
 • Jó szintű Pontosság,
 • Jó szintű Jogalkalmazói készség,
 • Jó szintű Elemző-, értékelő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal, az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (speciális igazolás Kit. 2019 alap), vagy annak igénylését igazoló irat; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beck Sára projektmenedzser nyújt, a +36-30-837-1331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Sárközyné dr. Szabó Piroska főosztályvezető részére a szervezes@fejer.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajz alapján történik; a személyes meghallgatásra behívottak tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről; a kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítsa és harminc napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer – 2021. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

ÚJ - Templomfelújítási Pályázati Program indul hamarosan 25 milliárd Ft-os kerettel!

Pályázati Hírek - Fri, 02/04/2021 - 23:46

 

A Kormány 1148/2021 (III.31.) határozata alapján hamarosan meghirdetésre kerülhet a Magyar Templomfelújítási Program.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Akár 1 Mrd Ft támogatás is igényelhető terménytárolók fejlesztésére!

Pályázati Hírek - Thu, 01/04/2021 - 12:57

Hamarosan megjelenik a Vidékfejlesztési Program "Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása" című pályázat felhívása. A pályázat keretében mezőgazdasági termelők 2 célterületre pályázhatnak akár 1 milliárd Ft értékben.

Categories: Pályázatok

Április végétől indulnak a Városi Civil Alap pályázatok!

Pályázati Hírek - Thu, 01/04/2021 - 12:49

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai., amelyek keretében az 5000 fő feletti települések civil szervezetei részesülhetnek 4 millió forinttól 15 millió forintig terjedő vissza nem térítendő támogatásban. 

Categories: Pályázatok

Elindult a Magyar Falu Program beadási időszaka!

Pályázati Hírek - Thu, 01/04/2021 - 12:43

Önkormányzati tulajdonban lévő utak, kerékpárutak, hidak építésére és felújítására, egyházi közösségi terek fejlesztésére, valamint egyházi közösségi programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és egyházi közösségszervező bértámogatására nyújthatják be pályázataikat mától az ötezer fő, vagy ez alatti állandó lakossal rendelkező helyi önkormányzatok és társulások, illetve az egyházközségek.

Categories: Pályázatok

ÚJ – Közületi fertőtlenítési megoldás a Magyar Falu Program 100%-os támogatásával!

Pályázati Hírek - Thu, 01/04/2021 - 00:33

Az elhúzódó COVID-19 járvány kapcsán a jelenlegi statisztikák sajnos nem arra engednek következtetni, hogy rövidesen véget ér az 1 éve tartó nehéz időszak. A kistelepülések esetén, ahol eleve hiányosabb az infrastrukturális és eszközellátottság, kiemelt szerepe van a közintézmények és a lakosok védelmének. A járvány kezelésének leghatékonyabb eszköze a védekezés, a fertőtlenítés. A 2021. áprilisi pályázatokon 100%-os támogatással lehet majd beszerezni egy innovatív eszközt, mely segíti az önkormányzatok munkáját ebben. 

Categories: Pályázatok

Hamarosan: érkezik az állattartó telep pályázatok eredménye!

Pályázati Hírek - Wed, 31/03/2021 - 14:48

Az agrárminiszter március 30-án a portfolio.hu-nak adott interjújában a 2020 őszi ÁTK pályázatok kapcsán kijelentette, hogy a pályázatok 50 milliárd forintos keretét akár hatszorosára emelhetik, hogy az összes feltételeknek megfelelő pályázatot támogathassák, az eredményhirdetés húsvéttól várható

Categories: Pályázatok

Nemzetközi szintű egészség- és környezetvédelmi kutatások az SZBK-ban

EU Pályázati Portál - Wed, 31/03/2021 - 14:22

A Széchenyi 2020 program „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című pályázata keretében a Szegedi Biológiai Kutatóközpont 1,992 milliárd forint európai uniós támogatást nyert el.

A pályázat célja volt Magyarországon a társadalmi szintű, megoldatlan egészségügyi problémák alapjainak kutatása, építve a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) kutatóinak korábbi eredményeire. Ezek a problémák, így a fertőző betegségek terjedése, antibiotikum rezisztens baktériumtörzsek kialakulása, a rosszindulatú daganatok kifejlődése, az öregedéssel kapcsolatos általános egészségügyi problémák, illetve a környezetünk megóvásának a szükségessége, stb., mind égetően sürgős megoldásra, de legalábbis enyhítésre vártak.

A projekt három pillérre épült: (1) egysejt szintű kutatás a fertőző és genetikai betegségek leküzdésére, (2) az egyedfejlődés, a regeneráció és az öregedés molekuláris szintű megismerésére állati modellszervezeteken, sejttenyészeteken és mesterséges szövetmodelleken, (3) a fény és növényi rendszerek komplex kölcsönhatásainak megismerése. Az egyes pillérek súlypontjai eltérőek voltak, hiszen az elsőben az egysejt szintű megközelítés dominált, a másodikban a soksejtes modellrendszerekre épült fejlődésbiológia, míg a harmadikban a fotobiológia modern problémái jelentették a központot. Ugyanakkor számos szinergia volt az egyes programok között, mind a molekuláris biológiai problémafelvetés, mind pedig a módszertani megközelítés tekintetében. A proteomikai, lipidomikai, metabolomikai vizsgálatok, a bioinformatikai analízisek mindhárom területen alapvetően hasonló koncepcióval és eszköztárral folytak.

Összességében kijelenthető, hogy a projekt kivitelezése során számos és jelentős alapkutatási eredmény született, ezek a tudományág legszínvonalasabb folyóirataiban kerültek közlésre, és – az SZBK-ban folyó eredményes kutatások eddigi gyakorlatának megfelelően – az egyes részfeladatok egymással összefüggésben, folyamatos információcserével kerültek teljesítésre.

A GINOP-2.3.2-15 számú pályázati kiíráson támogatást nyert, 1 991 900 000 forint összköltségvetésű fejlesztés 2016. július 1-én indult és 2021. március 31-én zárult.

Categories: Pályázatok

Ügyintéző (projekt asszisztens)

EU Pályázati Portál - Mon, 29/03/2021 - 14:30

Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Menedzserképző Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ügyintéző (projekt asszisztens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 , Kútvölgyi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

TasHI és Oases pályázatok támogatása, az Egészségügyi emberi erőforrás fejlesztés Tudásközpontban: a szakmai

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, érettségi bizonyítvány megléte,
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Magabiztos angol nyelvtudás, ami a napi munkavégzéshez szükséges
 • MS Office felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Microsoft Teams, Zoom vagy egyéb videókonferencia platformok ismerete
 • Referenciák korábbi szakmai fórumok, rendezvények szervezéséről

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos és precíz munkavégzés,
 • Határidők pontos betartása,
 • Saját munka kiváló szervezése, önálló munkavégzés,
 • Csapatmunka, flexibilitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ – 2021. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 27138/EKKGIE/2021. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Üzemeltetési és pályázati osztályvezető

EU Pályázati Portál - Mon, 29/03/2021 - 14:25

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kazincbarcikai Tankerületi Központ

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

üzemeltetési és pályázati osztályvezető

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2/A.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti, szervezi és ellenőrzi az Üzemeltetési és Pályázati Osztály munkáját.Gondoskodik a Tankerületi Központ és intézményeinek üzemeltetési, fenntartási, állagmegóvási és ingatlan-működtetési feladatainak összehangolt ellátásáról. Elkészíti a Tankerületi Központ és intézményei ingatlangazdálkodásával összefüggő éves karbantartási- és üzemeltetési terveket, megszervezi a tervek végrehajtását, irányítja a feladatok ellátására létrehozott munkaszervezeteket a Tankerületi Központ szabályzatainak megfelelően. Feladata a Tankerületi Központ és intézményeinek üzemeltetési és költséghatékony működési feladatainak biztosítása, az ehhez kapcsolódó műszaki és gazdálkodási feladatok végrehajtása, az üzemeltetési tevékenységgel összefüggő, a jogszabályi és intézményi előírásoknak megfelelő, a korszerű létesítmény- gazdálkodási követelményeknek megfelelő adminisztrációs keretek kidolgozása és naprakész működtetése. Koordinálja a Tankerületi Központ beszerzéseit, biztosítja a Tankerületi Központ és intézményei munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátását. Előkészíti és karbantartja a működési területével kapcsolatos belső szabályzatokat, gondoskodik a szabályzatok betartásáról és betartatásáról.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, /Egyetem, épületmérnöki, épület gépészmérnöki, villamosmérnöki, közgazdász végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai területen szerzett- legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
 • műszaki területen (épületüzemeltetés,kivitelezés,beruházás-előkészítés) területen szerzett- legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Markovicsné Demeter Edina tankerületi igazgató nyújt, a +36-48/795-230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/045/00785-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési és pályázati osztályvezető. VAGY
 • Elektronikus úton Markovicsné Demeter Edina tankerületi igazgató részére a kazincbarcika@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési jogi ügyvivő-szakértő

EU Pályázati Portál - Mon, 29/03/2021 - 14:21

Budapesti Gazdasági Egyetem
Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Főosztály, Beszerzési- és Közbeszerzési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési jogi ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • beszerzési igények feldolgozása;
 • ajánlatkérések kidolgozása és teljes körű lebonyolítása;
 • társterületekkel való egyeztetés és információcsere a beszerzésekkel kapcsolatban;
 • a beérkezett ajánlatok ellenőrzése, értékelés, szerződéskötés előkészítése, megrendelések készítése,
 • kapcsolattartás a beszállítókkal, szállító minősítés, a teljes dokumentáció rendszerezése, irattárazása,
 • osztályon belüli helyettesítés;
 • központosított közbeszerzési eljárások előkészítésében, teljes körű lebonyolításában való részvétel. A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egyetem belső szabályzatainak rendelkezései és a Felek megegyezése az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • magyar állampolgárság vagy a pályázó külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező bevándorolt, vagy letelepedett személy lehet
 • büntetlen előélet, illetve a pályázó nem állhat a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • egyetemi végzettség jogász szakon
 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete (Word, Excel stb.)
 • közbeszerzési portálok felhasználó szintű használata (központosított közbeszerzési portálok, EKR, EHR; KBA, CORE)
 • ajánlatkérői oldalon szerzett minimum 2 éves gyakorlat
 • önálló munkavégzés, precizitás, jó kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési referensi/tanácsadói/szakjogászi végzettség
 • felsőoktatási intézménynél, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Bérigénnyel ellátott szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
 • Nyilatkozat arról, hogy a kiválasztási eljárásban résztvevő személyek személyes adatait a kiválasztási eljárással összefüggésben megismerhetik és kezelhetik. A dokumentum a következő oldalon érhető el: https://uni-bge.hu/hu/dokumentumok/tajekoztato-dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztatok/hozzajarulo-nyilatkozat-adatkezeleshez_toborzas
 • A munkakör betöltéséhez három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Timkó Zsuzsanna HR referens nyújt, a +36 1 469 6710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Elektronikus úton Timkó Zsuzsanna HR referens részére a allaspalyazat@uni-bge.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: közbeszerzési jogi ügyvivő-szakértő (HPO/117/2021). A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • BGE honlapja: 2021.03.03.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hiánypótlásra a pályázat benyújtásának határidejéig van lehetőség. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 15 napon belül kapnak értesítést. A pályázati felhívás közzététele a jogviszony létesítésére a munkáltató számára nem keletkeztet kötelezettséget, a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Mon, 29/03/2021 - 14:16

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
Beszerzési és Jogi Igazgatóság Beszerzési és Jogi Osztályára

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ellátandó feladatok:

Ellátja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési referensi feladatait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Előkészíti a Beszerzési és Jogi Osztály feladatkörébe tartozó, és az osztályvezető által rá szignált ügyeket. Előkészíti és lefolytatja az önkormányzat, az önkormányzat intézményei és az önkormányzat részvételével működő társulások, valamint a Polgármesteri Hivatal által indítandó beszerzési eljárásokat. Előkészíti a közbeszerzésekhez és beszerzésekhez kapcsolódó belső dokumentumokat, vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartásokat. Kapcsolatot tart a szakterületekkel, közbeszerzési tanácsadókkal. Nyomon követ a feladatkörét érintő jogszabályi változásokat. Közreműködik a Beszerzési és Jogi Osztály feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek valamint belső szabályzatok szakmai előkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, egyetemi szintű jogász vagy közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező vagy pénzügyi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség vagy a fentiekben fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ szerinti közbeszerzési referens vagy azzal egyenértékű közbeszerzési szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • önálló munkavégzés,
 • szervezőkészség,
 • rendszerben való gondolkodás,
 • precizitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • haladó szintű számítógépes ismeretek (Excel, Word, Outlook)
 • beszerzésekben illetve közbeszerzésekben szerzett tapasztalat, beszerzési- és közbeszerzési eljárások teljes körű önálló lefolytatása,
 • EKR, EPTK, EMIR ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.
 • Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Polgármester Hivatal/felhívások, aktualitások címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent megjelölt jogszabály alapján kötelező.);
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló postai bizonylat);
 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata;
 • A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat;
 • A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető nyújt, a 74/504-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.9-7/2021. , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.
 • Személyesen: dr. Gábor Ferenc jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntésre, az érvényesen pályázók közül kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A személyes meghallgatás lebonyolítása – a koronavírus terjedésére tekintettel – a járványügyi javaslatok és intézkedések szabályainak betartásával előzetesen egyeztetett módon történik. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szekszard.hu – 2021. március 19.
 • Szekszárdi Vasárnap – 2021. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pages