You are here

Pályázatok

Közművelődési Minőség Díj

PAFI - Mon, 22/03/2021 - 10:00
A pályázat célja - a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" és a "Közművelődési Minőség Díj" adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján - a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2020. január 1-jétől elért eredmény elismerése.
Categories: Pályázatok

Kórusfotó-sétány

PAFI - Mon, 22/03/2021 - 10:00
Fotópályázatot hirdet az Europa Cantat Kórusfotó-sétány címmel.
Categories: Pályázatok

A szolidaritás kultúrája az infodémia idején

PAFI - Mon, 22/03/2021 - 09:58
Pályázatot hirdet A szolidaritás kultúrája az infodémia idején címmel határokon átnyúló együttműködések támogatására a Szolidaritás Kultúrája Alap.
Categories: Pályázatok

Vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek, és zenészek (mint alkotók) támogatása

PAFI - Mon, 22/03/2021 - 09:57
A Program célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű társadalmi megismertetése, a vallási közösségek megerősítése, megújítása. Átfogó és általános célja, hogy a vallásos könnyűzene segítségével kifejtett hatás által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizálja, széles körben mintát adva a megújuláshoz, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, és küldetésüket hatékonyabban tölthessék be.
Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Mon, 22/03/2021 - 09:30

Nemzeti Védelmi Szolgálat
Gazdasági Főosztály

a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. december 31-ig tartó rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) finanszírozásában megvalósítandó projektek menedzseri feladatainak ellátása: A projekt tevékenységeihez kapcsolódó koordináció és szakmai megvalósítás támogatás ellátása a projekt támogatási szerződésében és egyéb útmutatókban foglalt előírásoknak, valamint a szervezet belső szabályzatainak megfelelően; kapcsolattartás a projektben érintett szereplőkkel; projektdokumentumok elkészítése; beszámolók, jelentések, kifizetési kérelmek, összefoglalók, adatszolgáltatások készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Európai uniós támogatás felhasználásával megvalósított projekt keretében szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, Pénzügyi, jogi szakirányú gazdasági végzettség,
 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Európai uniós támogatás felhasználásával megvalósított projekt keretében szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű EPTK,
 • Érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kommunikációs és kapcsolattartási készség,,
 • Kiváló szintű Csapatmunka és együttműködési készség, ,
 • Kiváló szintű Önállóság, Pontosság, Precizitás, Megbízhatóság, Rugalmasság.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kecskeméti Dániel részére a kecskemetid@nvsz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokról a munkáltató által összehívott szakmai bizottság dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nvsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Stratégiai és Pályázati irodavezető

EU Pályázati Portál - Mon, 22/03/2021 - 09:26

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Stratégiai és Pályázati irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér, 6 .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Stratégiai és Pályázati iroda munkájának koordinálása, az irodai feladatok ellátása
 • Tatabánya MJV Európai Uniós vagy hazai támogatásból megvalósuló projektjeinek előkészítése és megvalósítása
 • Nemzetközi projekt-együttműködések koordinációja
 • Saját forrásból megvalósuló magasépítési és intézményi beruházási feladatok előkészítése, a megvalósítás szervezése, koordinációja, felügyelete

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek jogállásáról szóló 29/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelete és a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzata alapján kerül megállapításra. Illetményalap 2021.évben 55.200,-Ft. Rugalmas munkarend. Cafetéria juttatás 276.000,- Ft. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével – határozatlan időtartamra szól. az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Vezetői – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági és/vagy építő/építészmérnöki szakképzettség – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • magasépítési beruházások kivitelezésével kapcsolatos tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • általános projektmenedzsment ismeretek és gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • gyakorlat hazai pályázati rendszer valamely Közreműködő Szervezeténél vagy Irányító Hatóságnál – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagát, az erre jogosultak megismerhetik.
 • erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • motivációs levél
 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1.mellklete szerinti részletes szamai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér, 6 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/277/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Stratégiai és Pályázati irodavezető. VAGY
 • Elektronikus úton dr. Verhóczki Zita részére a jegyzo@ph.tatabanya.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázat -, projektmenedzsment Igazgató

EU Pályázati Portál - Mon, 22/03/2021 - 09:20

Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Pályázat -, Projektmenedzsment Igazgatóság
     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pályázat -, projektmenedzsment Igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 évig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az Egyetem pályázati, projektmenedzsment tevékenységét, ezen feladata körében a) közreműködik az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs, pályázati, valamint a területhez kapcsolódó egyéb stratégiák kidolgozásában, végrehajtásában, b) figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz az a) pontban meghatározott stratégiához illeszkedő egyetemi pályázatok kidolgozására és benyújtására, a pályázat megvalósítására, c) az Egyetem által igénybe vehető pályázati forrásokra elkészíti a pályázati dokumentációt, d) a kedvezményezett szervezeti egységgel együttműködve ellátja a pályázatok, projektek menedzsment-feladatait, e) ellátja a pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, f) ellátja a pályázatokkal összefüggő monitoring tevékenységet, g) h) naprakész nyilvántartásokat vezet, i) részt vesz az egyetemi nagyprojektek generálásában, és menedzseli azokat, j) az Igazgatóság kompetencia területébe tartozóan kapcsolatépítő, tanácsadó és lobbi tevékenységet folytat. k) együttműködik az Egészségügyi Technológiaértékelő Főosztállyal, a Kutatáshasznosítási és Technológiai Transzfer Főosztállyal és a Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztállyal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, közgazdaság-tudományi MA/MSc végzettség, vagy: bármely szakon szerzett MA/MSc végzettség és közgazdaság-tudományi felsőfokú végzettség,
 • Feltétel: Angol középfokú C típusú nyelvvizsga Előny: angol nyelvből szakmai nyelvvizsga
 • Feltétel: pályázat- és projektmenedzsmenttel foglalkozó szervezetnél szerzett 3 év szakmai vezetői tapasztalat
 • Előnyt jelent: – Szakmai tapasztalat 2mrd ft feletti Európai Uniós, nyertes pályázati projekt tervezésében – Nemzetközi projektek menedzsmentjében szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai koncepció ismertetése, szakmai önéletrajz § 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE közalkalmazott pályázó esetében) a kinevezéskor benyújtandó § végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, § nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • PTE honlap – 2021. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Driving the Human

PAFI - Sun, 21/03/2021 - 20:54
Tervezőknek, művészeknek, tudósoknak és kezdeményezéseknek hirdet pályázatot a Német Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági Minisztérium Driving the Human címmel olyan projektek támogatására, amelyek a tudományt, a technológiát és a művészetet transzdiszciplináris és együttműködési megközelítésben ötvözik.
Categories: Pályázatok

MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj

PAFI - Fri, 19/03/2021 - 19:12
Az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat (a továbbiakban: Pályadíj) az MTA elnöke - dr. Mohar Lászlóné Sóti Borbála magánszemély hagyatéki intézkedése alapján - a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók környezetvédelmi kutatási eredményeinek elismerésére hozta létre abból a célból, hogy a tudomány eszközeivel és lehetőségeivel elősegítse a lokális és globális emberi környezet megóvását, a biológiai sokszínűség védelmét, környezetbarát technológiák kifejlesztését, meghonosítását.
Categories: Pályázatok

Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere program

PAFI - Fri, 19/03/2021 - 19:02
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti,- és társasházi lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására.
Categories: Pályázatok

Történetek az otthonápolásról

PAFI - Fri, 19/03/2021 - 19:00
A Lépjünk, hogy Léphessenek Közhasznú Egyesület irodalmi pályázatot hirdet Történetek az otthonápolásról címmel.
Categories: Pályázatok

ÚJ - Indul az Európai Bizottság EIC Accelerator pályázata 70% támogatással!

Pályázati Hírek - Fri, 19/03/2021 - 00:51

{youtube}X5ZAJS3psZI{/youtube}

 

Március 18-án, csütörtökön mutatta be az Európai Bizottság az Európai Innovációs Tanács 2021-2027-es munkaprogramját, közte az EIC Accelerator programot, melyben a pályázók 70%-os közvetlen, vissza nem térítendő támogatást és jelentős tőkebefektetést nyerhetnek el.  A magyar részvételt 100%-os előkészítési támogatással támogatja a Magyar Állam.

Categories: Pályázatok

Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése / MFP-FFT/2021

PAFI - Thu, 18/03/2021 - 17:25
A támogatás célja az egyházi közösségek fenntartásában és tulajdonában álló temetők infrastrukturális fejlesztése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása. A felhívás célja, hogy a felekezeti temetők, temetkezési emlékhelyek, temetőkertek karbantartására, felújítására támogatást biztosítson, és elősegítse a vidéki településkép vonzóbbá tételét, javítsa és fejlessze az épített települési környezetet.
Categories: Pályázatok

Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása / FCA-KP-1-2021

PAFI - Thu, 18/03/2021 - 17:24
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására. A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) látja el.
Categories: Pályázatok

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése / MFP-OJKJF/2021

PAFI - Thu, 18/03/2021 - 17:22
Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Az "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése" alprogramhoz kapcsolódóan cél, hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és kortól függetlenül lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos eltöltésére. Ennek keretében a kiírás célja, hogy minél több kistelepülésen elérhetővé váljon biztonságos, változatos játékokkal felszerelt játszótér, minden óvodában megvalósuljon a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése, óvodai játszóudvarok felújítása, hiszen ez elengedhetetlen a kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. Mindezek eredményeként létrehozott játszóudvarok, közterületi játszóterek, beszerzett fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, a családtagok hasznos szabadidős tevékenysége biztosítottá váljon.
Categories: Pályázatok

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése / MFP-ÖTIF/2021

PAFI - Thu, 18/03/2021 - 17:22
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a temetők infrastrukturális fejlesztése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása. A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, felújításukra irányuló támogatása nyújtása.
Categories: Pályázatok

Egyházi közösségszervezéshezkapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása / MFP-EKEB/2021

PAFI - Thu, 18/03/2021 - 17:19
Magyarország Kormánya célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. A vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú érték- és közösségteremtő tényezői, a nemzeti identitástudat ápolásával, erősítésével fontos szerepet töltenek be az ország életében.
Categories: Pályázatok

VIII. Savaria Filmszemle

PAFI - Thu, 18/03/2021 - 17:17
A Savaria Filmakadémia Egyesület és a Szombathelyi Médiaközpont 2021-ban is meghirdeti a Savaria Filmszemlét.
Categories: Pályázatok

Egyházi közösségi terek fejlesztése / MFP-EKT/2021

PAFI - Thu, 18/03/2021 - 17:00
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, továbbá az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a történelmi egyházak által, a helyi közösségi terek fejlesztése. A vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú érték- és közösségteremtő tényezői, a nemzeti identitástudat ápolásával, erősítésével fontos szerepet töltenek be az ország életében.
Categories: Pályázatok

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása / MFP-UHK/2021

PAFI - Thu, 18/03/2021 - 16:59
Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.
Categories: Pályázatok

Pages