You are here

Pályázatok

Pályázati referens

EU Pályázati Portál - Tue, 13/04/2021 - 09:49

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
Beszerzési és Jogi Igazgatóság Projektmenedzseri Osztályára

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ellátandó feladatok:

Ellátja a feladatkörébe tartozó hazai és Európai Uniós pályázatok előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálását és menedzselését.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és Európai Uniós pályázatokat, ennek érdekében együttműködik a Közreműködő Szervezetekkel. Konkrét pályázatok esetén lefolytatja a szükséges egyeztetéseket, döntésre előkészíti a pályázati anyagokat, majd döntést követően gondoskodik azok végrehajtásáról: közreműködik a támogatási szerződések előkészítésében, pénzügyi lebonyolításában, jelentések elkészítésében. Kapcsolatot tart adott esetben külső megbízott cégekkel. Szükség esetén a város pályázatait illetően ellátja a projektmenedzseri feladatokat, valamint közreműködik a beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) szekszárdi ör., valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettség,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pályázatok lebonyolításában szerzett legalább 1 éves tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettség,
 • Közigazgatási alap-vagy szakvizsga,
 • Angol vagy német nyelvből legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga bizonyítvány,
 • Közbeszerzési referensi végzettség,
 • Európai Uniós pályázati forrásból finanszírozott építési beruházás projektmenedzsmentjében szerzett tapasztalat,
 • Stratégiai gondolkodás,
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.
 • Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Polgármester Hivatal/felhívások, aktualitások címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent megjelölt jogszabály alapján kötelező.);
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló postai bizonylat);
 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata;
 • A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat;
 • A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető nyújt, a 74/504-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.9-10/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.
 • Személyesen: dr. Gábor Ferenc jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntésre az érvényesen pályázók közül kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szekszard.hu – 2021. április 5.
 • Szekszárdi Vasárnap – 2021. április 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

ÚJ - 15 millió Ft-os támogatás falu vagy tanyagondnoki buszbeszerzésre

Pályázati Hírek - Mon, 12/04/2021 - 19:24

Megjelent a Magyar Falu Program „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című pályázati felhívása, az 5000 fő alatti települések önkormányzatai tudnak pályázni új gépjármű beszerzésre a falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához. A pályázat keretösszege 3 milliárd Ft és a maximálisan igényelhető támogatási összeg 15 millió Ft.

Categories: Pályázatok

Újabb négy pályázat jön a Magyar Falu Program keretében

Pályázati Hírek - Mon, 12/04/2021 - 19:15

A kormány négy újabb pályázatot ír ki kisléptékű falusi fejlesztések támogatására; egyebek mellett járdaépítésre, orvosi eszközök beszerzésére, kommunális eszközökre, valamint tanyai és falugondnoki buszok beszerzésére lehet majd pályázni - jelentette be Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Orvosi eszközök beszerzésének támogatása akár 2 millió Ft értékben

Pályázati Hírek - Mon, 12/04/2021 - 19:13

 

Megjelent a Magyar Falu Program újabb kiírása, melynek keretében az 5000 fő alatti települések önkormányzatai pályázhatnak orvosi eszközök beszerzésére 2 millió Ft értékben.

Categories: Pályázatok

III. Szabó Szonja Paraképzőművészeti Biennálé

PAFI - Fri, 09/04/2021 - 20:17
A kiállítás célja: megmutatni a fogyatékossággal élők körében rejtőzködő tehetségeket, elismerést adni nekik és példát, értékeket felmutatni az ép társadalom számára.
Categories: Pályázatok

MPN2021 Lélekmozgató fotópályázat

PAFI - Fri, 09/04/2021 - 20:16
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a parasportok és a parasportolók megünneplésére készülve ismét együttműködésre, megemlékezésre hívja az ország összes oktatási intézményét, önkormányzatát LÉLEKMOZGATÓ programjával. Mivel a szervezők fontosnak tartják a lakosság, valamint a média munkatársainak minél szélesebb körű bevonását a témába, ezért a Magyar Parasport Napja alkalmából a szervezők LÉLEKMOZGATÓ FOTÓPÁLYÁZATOT írnak ki amatőr és profi kategóriában, mely pályázaton nem csak a Magyar Parasport Napjához szorosan kapcsolódó, hanem általában a fogyatékos emberek világát bemutató fényképekkel is lehet indulni.
Categories: Pályázatok

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma pályázata

PAFI - Fri, 09/04/2021 - 20:08
Pályázati cél: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális, társadalmi és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatása.
Categories: Pályázatok

Közművelődés Kollégiuma pályázata

PAFI - Fri, 09/04/2021 - 20:07
Pályázati cél: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újonnan induló, jelentős közművelődési értékkel bíró, innovatív, országos, vagy regionális szerepet betöltő magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatása.
Categories: Pályázatok

Múzeumok Kollégiuma pályázata

PAFI - Fri, 09/04/2021 - 20:06
Pályázati cél: Múzeumi műtárgyak szerzeményezése.
Categories: Pályázatok

Képzőművészet Kollégiuma pályázata

PAFI - Fri, 09/04/2021 - 20:06
Pályázati cél: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős képzőművészeti értékkel bíró magyarországi kiadású magyar nyelvű sajtótermékek támogatása.
Categories: Pályázatok

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázata

PAFI - Fri, 09/04/2021 - 20:04
Pályázati cél: olyan művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatása.
Categories: Pályázatok

Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2021 / SZÜLŐ2021

PAFI - Fri, 09/04/2021 - 17:33
A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok (testvérek, nagyszülők; stb.) valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.
Categories: Pályázatok

Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2021 / SKK2021

PAFI - Fri, 09/04/2021 - 17:21
A pályázati program célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák fogyatékos személyek körében történő alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.
Categories: Pályázatok

Nemzeti Kiválóság Díj

PAFI - Fri, 09/04/2021 - 17:21
A pályázat célja - az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet alapján - a kiemelkedő teljesítményt felmutató, sikeresen működő szervezetek tevékenységének elismerése.
Categories: Pályázatok

Munkatársat keresünk pályázati referens pozícióra budapesti irodánkba

Pályázati Hírek - Fri, 09/04/2021 - 00:15

Pályázati tanácsadó irodánkba felsőfokú végzettségű gyakorlott pályázati referenst keresünk budapesti munkavégzési helyszínre, azonnali belépési lehetőséggel. Tapasztalt munkatársat keresünk, 8 órás, teljes munkaidős munkaviszonyt ajánlunk.

Categories: Pályázatok

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázata

PAFI - Thu, 08/04/2021 - 12:44
Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2021. évi fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi témakörben.
Categories: Pályázatok

Egyszerűbb feltételekkel lehet ismét pályázni e-kerékpár beszerzésére

Pályázati Hírek - Wed, 07/04/2021 - 11:38

„Folytatódik a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv elektromos kerékpárok vásárlását segítő pályázata. Április 6. és 9. között még tovább egyszerűsített feltételekkel nyújthatók be a támogatási igények” – jelentette be Schanda Tamás. Mint azt az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese elmondta, a kormány két év alatt összesen mintegy 1 milliárd forintos kerettel támogatja az e-biciklik beszerzését.

Categories: Pályázatok

Kertész másként

PAFI - Tue, 06/04/2021 - 15:14
A Nobel-díjas író különleges életútjának, sokszínű életművének és szellemi örökségének bemutatása kortárs megfogalmazásban, személyisége és művei által inspirált új alkotások létrehozása, képzőművészek megszólítása és az általuk létrehozott pályaművekből, műalkotásokból katalógus, illetve kiállítás összeállítása.
Categories: Pályázatok

Preyer Hugo Novellapályázat 2021

PAFI - Tue, 06/04/2021 - 15:01
Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet új, sci-fi novellák megírására.
Categories: Pályázatok

Gyermek- és ifjúsági rajzpályázat

PAFI - Tue, 06/04/2021 - 14:57
A Szépművészeti Múzeum tematikus rajzpályázatot hirdet az általános és középiskolás korosztály számára, kreatív rajzok, grafikák és illusztrációk, illetve festmények beküldésére.
Categories: Pályázatok

Pages