You are here

Pályázatok

ÚJ - Tájházak fejlesztésére igényelhető akár 20 millió Ft-os támogatás

Pályázati Hírek - Tue, 04/05/2021 - 12:37

Április 30-án kiírásra került a Népi Építészeti Program Tájházak fejlesztése pályázati felhívása, a felhívás keretében szakmai előkészítésre és épületfelújításra lehet támogatási kérelmet beadni. Pályázatot adhatnak be tájház népi építészeti emlékek természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői és használói.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Magyar Falu Vállalkozás-Újraindítási Program indult 70% támogatással!

Pályázati Hírek - Mon, 03/05/2021 - 21:28

Már beadhatók a pályázatok a vállalkozások a Magyar Falu Vállalkozás-Újraindítási Programban.  A szabad vállalkozási zónákban vagy 5000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások összesen 25 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a program első körében - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Categories: Pályázatok

Code to Give Hackathon

PAFI - Mon, 03/05/2021 - 15:32
Légy részese a Morgan Stanley által szervezett Code to Give (Kódolj egy jó ügyért!) Hackathonnak és segítsd tudásoddal az Amigos a Gyerekekért Alapítványt!
Categories: Pályázatok

ÚJ - Indul a VP - állattartó telepek fejlesztésének pályázata!

Pályázati Hírek - Thu, 29/04/2021 - 12:55

Megjelent az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) felhívása. A pályázat keretében mezőgazdasági termelők pályázhatnak állattartó telepeik technológiai fejlesztésre és eszközbeszerzésre. A pályázat keretében akár 100 millió Ft-os támogatás is igényelhető.

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési referens / szakreferens

EU Pályázati Portál - Thu, 29/04/2021 - 09:48

Magyar Állami Operaház

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens / szakreferens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Opera, valamint az Eiffel 2/Campus beruházáshoz kapcsolódó megnövekedett számú, összetett közbeszerzési eljárások lefolytatásában vennél részt. A beszerzési osztályvezető irányítása mellett a MÁO által beszerezni kívánt építés-, áru-, és szolgáltatások a közbeszerzéseinek az előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, az előkészítéstől a szerződéskötésig.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, jogi / gazdasági, vagy műszaki végzettség,
 • legalább 4 év releváns közbeszerzési tapasztalat
 • magas szintű problémamegoldási- és kommunikációs képesség
 • Microsoft Office irodai csomagok felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, MS Outlook)
 • DKR, EKR, KEF rendszerek ismerete
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajzodat, motivációs leveled, adatkezelési nyilatkozatodat, büntetlen előéletről szóló nyilatkozatodat, és a végzettségedről szóló nyilatkozatot (a nyilatkozatok a www.opera.hu oldalon az Álláshelyek menüpont alatt érhetők el) az allas@opera.hu címre várjuk.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a allas@opera.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzod és motivációs leveled elolvasása után interjúra hívunk, ha úgy látjuk, hogy elképzeléseink találkozhatnak. Amennyiben pályázati anyagod vagy a személyes találkozás során nem lépünk tovább, úgy emailben jelzünk vissza. Kérjük, hogy motivációs leveledben külön térj ki arra, hogy milyen fajtájú és mennyiségű közbeszerzési eljárást folytattál le, és milyen minőségben, szerepben vettél részt az eljárásokban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Opera egy közel 1200 főt foglalkoztató kulturális intézmény, igazi több generációs munkahely, három játszóhellyel, műhelyekkel, szerteágazó tevékenységi körrel. Közbeszerzésink és beszerzéseink a legszélesebb palettán mozognak, a legegyszerűbbektől a bonyolultakig. Noha határozott időre szólna a munkaviszonyod, de ha a szakma fortélyait mesteri szinten szeretnéd tovább űzni és kifejezett célod a szakmai tovább fejlődés, akkor itt megtalálhatod a számításaidat. Sikerült felkelteni az érdeklődésed, kíváncsi lettél, hogy milyen lehet az ország legmodernebb műhelyházához és egy 137 éves műemlék épülethez tartozó közbeszerzésekben részt venni? Szívesen kilépnél a beszerzési egysíkúságból? Ha igen, akkor csatlakozz ehhez a nem hétköznapi világhoz és egy igazán remek csapathoz! A foglalkoztatás jellege: munkaviszony. Próbaidő 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser-asszisztens

EU Pályázati Portál - Thu, 29/04/2021 - 09:45

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Pályázatkezelési Osztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser-asszisztens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.05.20. – 2022.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19.

Ellátandó feladatok:

Hazai és Európai Uniós projektekkel kapcsolatos ügyintézés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és Európai Uniós projektekkel kapcsolatos ügyintézés, különösen:

 • különböző projektfelhívásokra pályázatok előkészítése, kapcsolattartás a pályázat koordináló kedvezményezettjével, közreműködő partnerekkel és az Irányító Hatósággal, a szükséges egyeztetések lefolytatása
 • a pályázatok aktív nyomon követése
 • a projektek működtetéséhez szükséges adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása, a projektek előrehaladásának elősegítése
 • a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkájának irányítása
 • a projektekkel kapcsolatban a beszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása, valamint közreműködés a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésében
 • pénzügyi előrejelzések, elszámolások és lehívások ügyintézése a projektet bonyolító szervezetek felé
 • egyéb a projekt végrehajtásában kapott, elsősorban adminisztratív feladat ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, gazdasági vagy pénzügyi egyetemi/főiskolai végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Projektek adminisztrációjában vagy pályázatok írásban szerzett gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Projektmenedzseri képesítés,
 • Angol nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:

 • Komplex látásmód, kiváló szóbeli, írásbeli kifejezőkészség, precizitás, önálló munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Feladatcentrikus hozzáállás, jó problémamegoldó- és szervezőkészség, precizitás, határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. május 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szöllősi Szabolcs nyújt, a +36-30-776-0770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/169-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser-asszisztens.
 • Elektronikus úton Szöllősi Szabolcs osztályvezető részére a titkarsag@knp.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Titkárságon, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Az igazgatóság honlapján – 2021. április 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.knp.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmunkatárs

EU Pályázati Portál - Thu, 29/04/2021 - 09:39

Fejér Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

GINOP 5.1.1 projektmunkatárs

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Tury M. utca 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 kiemelt munkaerőpiaci programhoz kapcsolódó szakmai, pénzügyi feladatok ellátása. Ügyfelek programba vonása, a programba vont ügyfelek munkaerőpiaci integrációját segítő aktív eszközhöz kapcsolódó feladatok teljes körű ügyintézése a kérelem felvételétől a számfejtésre feladásig. A programhoz kapcsolódó értékelési és hatásvizsgálati feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, pedagógus, gazdaságtudományi, agrár, műszaki, bölcsésztudományi, társadalomtudományi, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, mentálhigiénés, andragógus felsőfokú szakképzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Pénzügyi, munkaügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Kommunikációs képesség szóban és írásban,
 • Jó szintű Pontosság,
 • Jó szintű Jogalkalmazói készség,
 • Jó szintű Elemző-, értékelő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igénylését igazoló irat (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány speciális KIT 2019 alap megjelöléssel); nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beck Sára projektmenedzser nyújt, a (30) 837-1331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Sárközyné dr. Szabó Piroska főosztályvezető részére a szervezes@fejer.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajz alapján történik; a személyes meghallgatásra behívottak tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről; a kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor; a pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer – 2021. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Akár 100 millió forintos támogatás júliustól az élelmiszeripari üzemek számára!

Pályázati Hírek - Wed, 28/04/2021 - 11:44

Júliustól élelmiszeripari üzemek nyújthatnak be a Vidékfejlesztési Program keretében támogatási kérelmet akár 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, akár 50% támogatási intenzitással, élelmiszerfeldolgozó és borászati tevékenységeik fejlesztésére. 

Categories: Pályázatok

Pályázati referens

EU Pályázati Portál - Wed, 28/04/2021 - 10:02

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/32. Település- terület- és vidékfejlesztési, településüzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat pályázati dokumentációinak összeállításában való közreműködés, projektek lebonyolításának koordinálása és menedzselése, részvétel az elnyert pályázatok szerződéskötésénél, kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése, ajánlatkéréssel kapcsolatos feladatok elvégzése, együttműködés a közbeszerzési szakértővel. Tervezőkkel, kivitelezőkkel, szállítókkal való konzultáció, műszaki ellenőrzésben történő közreműködés, műszaki átadásokon és garanciális bejárásokon való részvétel, szavatossági igények érvényesítése. Fejlesztési és felújítási pályázatok benyújtása, részvétel az önkormányzati beruházások lebonyolításában és a fenntartással kapcsolatos munkákban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, jogi, építész-, építőmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és település-fejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú szakképesítés, vagy műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, pályázatírói, projektmenedzseri képzettség,
 • uniós pályázatok koordinálásában szerzett releváns – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közbeszerzési – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • műszaki szakterületen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • műszaki ellenőri tevékenység vagy kivitelezői területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok), egyéb végzettség(ek), szakképesítés(ek), nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 • A pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • A pályázó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, vele szemben nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, vállalja vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését, valamint hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. május 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Veronika városfejlesztési csoportvezető nyújt, a 06-83-505-586 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/190/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

ÚJ - Fenntartható fejlődéshez hozzájáruló vállalkozások piacra jutásának támogatása

Pályázati Hírek - Tue, 27/04/2021 - 13:49

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a fenntartható fejlődéshez hozzájáruló terméket vagy szolgáltatást előállító hazai vállalkozások piacra jutásának előmozdítása céljából pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat keretében 370.000 Ft-tól egészen 4,5 millió Ft-ig lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Categories: Pályázatok

ÚJ - 2 milliárd Ft is igényelhető gomba előállító üzemek létesítésére, fejlesztésére

Pályázati Hírek - Thu, 22/04/2021 - 12:15

Hamarosan megjelenik a VP2-4.1.3.4-21 - Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása című pályázati felhívás, amelynek keretében mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, a meglévő vagy új gombakomposztáló és gombatermesztő létesítmény kialakítására, feljesztésére, bővítésére. A pályázat keretösszeg 20 milliárd forint és a pályázók akár 2 milliárd Ft-os támogatást is igényelhetnek.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Júliustól 25 millió forintos támogatás kertészeti gépek, eszközök beszerzésére!

Pályázati Hírek - Thu, 22/04/2021 - 00:05

A Vidékfejlesztési Program keretében kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzésére lehet támogatást igényelni legfeljebb 25 millió forint értékben  2021. július 7. napjától. 

Categories: Pályázatok

ÚJ - akár 500 M Ft a támogatás az új kertészeti- és ültetvénytelepítési pályázaton

Pályázati Hírek - Tue, 20/04/2021 - 13:43

Megjelent a "VP - Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása" pályázat felhívása. A pályázat keretében mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet gyümölcstermő, aroma-, gyógy- és fűszenövény ültetvények telepítésére, cseréjére.  A maximálisan igényelhető támogatási összeg 500 millió Ft.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Pályázat a felelős állattartás elősegítésére a Magyar Falu Programban!

Pályázati Hírek - Tue, 20/04/2021 - 13:37

Június közepétől a Magyar Falu Program keretében kutyák és macskák ivartalanítására, veszettség elleni védőoltására és chip-pel (transzponderrel való) megjelölésére pályázatot nyújthatnak be a kistelepülések önkormányzatai. 

Categories: Pályázatok

„Mindent meggyőz a pénz” – az üzleti növekedés forrása a pályázatok eredményes kiaknázása

Pályázati Hírek - Mon, 19/04/2021 - 14:18

A 2021-es új pályázati kiírásokban megváltoztak a pályázati feltételek: a támogatható tevékenységek között szerepel ugyanis a tanácsadói szolgáltatás igénybevétele. Ennek feltétele pedig, hogy IFKA minősített legyen a tanácsadó cég.  

Categories: Pályázatok

Szélesíti fenntarthatósági programját a Közbeszerzési Hatóság

EU Pályázati Portál - Mon, 19/04/2021 - 14:03

Ezt jelentette be Dr. Kovács László, a Hatóság elnöke a Fókuszban a fenntartható közbeszerzések című online szakmai konferencián. A szervezet már eddig is számos kezdeményezéssel támogatta a közbeszerzések zöldítését, melyek újabb elemekkel bővülve a továbbiakban ‘A Közbeszerzési Hatóság Fenntartható Magyarországért Programja’ keretében valósulnak meg. Ennek célja a közbeszerzési piac szereplőinek szemléletformálása, a szakmai párbeszéd erősítése, a jogalkalmazók támogatása, illetve hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismertetése a fenntartható közbeszerzések terén.

Az Európai Unióban a közszféra beszerzéseinek összértéke, a jelenleg elérhető adatok szerint éves szinten eléri a közösség teljes GDP-jének 17%-át (kb 2.000 milliárd euró). A fenntarthatósági szempontok közbeszerzések terén való érvényesítésének tehát igen fontos szerepe van az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és a környezetvédelmi célok megvalósításában is.

Az elmúlt évek során éppen ezért a Közbeszerzési Hatóság egyre több elemmel bővülő, mára már széleskörű és átfogó programot alakított ki annak érdekében, hogy a fenntarthatósági szempontok minél inkább érvényesüljenek a hazai közbeszerzésekben. Ennek fontosságát a hazai piaci szereplők, az ajánlatkérők is egyre inkább felismerik, melynek köszönhetően 2017-2019 között éves szinten meghaladta a 100 milliárd forintot a zöld szempontokat is tartalmazó közbeszerzések összértéke (2019-ben az érték megközelítette a 120 milliárd forintot, ami abban az évben, a nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzések összértékének közel 15%-át tette ki).

Fenntarthatósági munkacsoport és Zöld Kódex

A zöld, szociális és innovatív szempontok közbeszerzésekben való érvényesülésének további erősítése érdekében a Közbeszerzési Hatóság korábbi kezdeményezéseit ezentúl “A Közbeszerzési Hatóság Fenntartható Magyarországért Programja” keretében valósítja meg. Új elemként a szervezet Fenntarthatósági munkacsoport megalapítását kezdeményezi, valamint létrehozza a közbeszerzési Zöld Kódexet, melyhez bárki önként csatlakozhat, aki az abban foglalt elveket magára nézve elfogadja.

„A közbeszerzési piac szereplői jelentős hatást tudnak kifejteni annak érdekében, hogy Magyarország további fontos lépéseket tegyen a klímavédelem és a fenntarthatóság terén. A Közbeszerzési Hatóság évek óta következetesen, egyre szélesebb körű program keretében dolgozik a piaci szereplők, a jogalkalmazók szemléletformálása, a hazai és nemzetközi jó példák bemutatása érdekében. Ennek újabb jelentős lépése, hogy átfogó programmá alakítjuk ilyen irányú tevékenységünket, melynek keretében hamarosan elindítjuk a Fenntarthatósági munkacsoportot” – hangsúlyozta Dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, a Fókuszban a fenntartható közbeszerzések online szakmai konferencián.

Az április 15-én megrendezett konferenciát dr. Kovács László elnök nyitotta meg, a rendezvényen az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány képviselői, valamint a Közbeszerzési Nívódíj 2020-as évi nyertesei is előadást tartottak. Előzőeken túl a cseh Regionális Fejlesztési Minisztérium és a lengyel Közbeszerzési Hivatal munkatársa is bemutatta saját országának jó gyakorlatait.

Forrás: KH / kozbeszerzes.hu

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Sun, 18/04/2021 - 21:52

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési Referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 , Baross utca 63-67.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 20. pont „Gazdasági és üzemeltetési” feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

o Közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátása. o Ajánlati felhívások és egyéb közbeszerzési dokumentumok elkészítése, hirdetmények kezelése. o A közbeszerzésekhez kapcsolódó eljárási cselekmények elvégzése, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használata, az eljárások teljes körű bonyolítása szakmai koordináció és felügyelet mellet. o Közbeszerzési szerződések, szerződésmódosítások elkészítése. o Szakmai együttműködés a belső szervezeti egységekkel, kapcsolattartás az ajánlattevőkkel, felügyeleti szervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy Egyetem (jogi vagy közgazdasági vagy pénzügyi) vagy középfokú végzettség és közbeszerzési referensi végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közbeszerzések bonyolításában szerzett 1 év gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jogász végzettség
 • Államháztartási területen és/vagy központi költségvetési keretből megvalósult beruházások kapcsán szerzett szakmai tapasztalat
 • Felsőfokú végzettség esetén közbeszerzési referensi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény
 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, az esetleges közigazgatási tapasztalat hitelt érdemlő igazolása
 • motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85 §), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Győry Tímea Ügyosztályvezető Asszony nyújt, a 06 1 459-2567 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/11-08/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési Referens. VAGY
 • Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A hivatal vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 52.000 Ft. Az illetményalap 2021. szeptemberétől 55.000 Ft-ra emelkedik. A cafetéria juttatás éves összege bruttó 265.000 Ft.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati monitoring referens

EU Pályázati Portál - Sun, 18/04/2021 - 21:47

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pályázati Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati monitoring referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.07.01. – 2023.07.01-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a központi és a kari pályázati monitoring tevékenység ellátása, ennek keretében figyelemmel kíséri a projektek pénzügyi előrehaladását és szükség szerint intézkedik az előirányzatok rendezéséről, továbbá a támogatói okiratok módosításának kezdeményezéséről
 • havi és negyedéves riportok összeállítása, melynek alapján vezetői döntés előkészítési javaslatokat készít
 • a központi projektek esetében, projektasszisztensi és központi koordinációs feladatok ellátása
 • a projektek pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása
 • a projektek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése
 • pályázati pénzügyi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
 • a projektek időszaki és záró pénzügyi beszámolóinak elkészítése, ellenőrzése • együttműködés a kari Gazdasági Hivatalok munkatársaival, a témavezetőkkel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /Egyetem, pénzügyi/számviteli szakirányú képesítés,
 • 1-3 év szakmai tapasztalat
 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • társalgási szintű angol nyelvtudás
 • költségvetési intézményben szerzett gazdasági-pénzügyi tapasztalat
 • EU-s és hazai pályázatok elszámolási rendjének ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • precizitás, pontosság,
 • csapatorientált személyiség,
 • rendszerben való gondolkodásmód,
 • jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a helyettesített közalkalmazott visszatéréséig, de legkésőbb 2023.07.01-ig tart.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2021. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektkoordinátor

EU Pályázati Portál - Sun, 18/04/2021 - 21:41

BM OKF Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Beruházási és Fejlesztési Főosztály

a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján

pályázatot hirdet

PROJEKTKOORDINÁTOR (építési projektek)

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.05.01. – 2023. 05.01-ig tartó rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7630 Pécs, Engel János József utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A projekt operatív szervezési feladatainak elvégzése és a koordinációs feladatok ellátása; A projekt papír alapú és elektronikus adminisztrációjának teljes körű vezetése, karbantartása; A projekttel kapcsolatos információk, dokumentumok karbantartása, valamint a projekttagok és az érdekeltek számára történő elérhetővé tétele; A státuszjelentések előkészítése, nyilvántartások karbantartása; Projekttel kapcsolatos adatszolgáltatások koordinálása; A projekt végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok elkészítésében történő részvétel, a dokumentumok begyűjtése és kezelése; A Támogatási szerződést érintő módosítások (változás-bejelentés, szerződésmódosítás) előkészítésében és benyújtásában való részvétel. A projektet érintő auditokon, ellenőrzéseken, eseményeken történő részvétel; A projekttel kapcsolatos események szervezése, emlékeztetők készítése, véleményeztetésének koordinációja; A projektvezető támogatása, felkészítő dokumentumok írása; Kommunikáció a projekt külső és belső érintettjeivel;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,

Elvárt kompetenciák:

 • Hazai és/vagy uniós pályázati projektek lebonyolításában szerzett, igazolható, 1-3 éves tapasztalat,
 • Csapatmunka, megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség,
 • MS Office programok (excel, Word) felhasználói szintű ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (EPTK) felhasználói szintű ismerete
 • Uniós projektek szabályozásának ismerete
 • precíz, alapos, megbízható személyiség
 • kiváló problémamegoldó képesség, kitartás, terhelhetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Hulmann Tamás tű. őrnagy főosztályvezető-helyettes részére a beruhazas.FeFo@katved.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetiben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet. Az egy hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetiben kell benyújtani. A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján együttes rendelet alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. A munkavégzés helye: alkalmanként 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet. A felvétellel kapcsolatban további információt dr. Hulmann Tamás tű. őrnagy főosztályvezető-helyettes nyújtja a Tamas.Hulmann@katved.gov.hu email címen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Műszaki projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Sun, 18/04/2021 - 21:36

Móri Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

műszaki projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati feladatokhoz, fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, az esetlegesen szóba jöhető pályázati lehetőségek ismertetése a döntéshozókkal. A benyújtandó pályázati anyagok előkészítése, illetve benyújtása. Európai Uniós pályázatokkal összefüggő koordinációs és adminisztratív jellegű feladatok ellátása. Pályázatokkal kapcsolatos ajánlatkérési eljárások lebonyolítása. Műszaki ügyek tekintetében: Részvétel a pályázatok műszaki tervdokumentációjának előkészítésénél és ellenőrzésénél, részvétel a tervezőkkel történő egyeztetéseken, a tervezési folyamatok nyomon követese, benyújtandó pályázatok előkészítéséhez műszaki tervdokumentációk, költségvetések elkészítése, elkészíttetésének megrendelése, koordinálása, közreműködés pályázatok műszaki, szakmai felügyeletében. Részvétel a kooperációs megbeszéléseken, közreműködés az önkormányzat beruházásaihoz kapcsolódó beszerzések lebonyolításában, szerződések előkészítésében. Kapcsolattartás a közbeszerzési feladatok ellátásában közreműködő vállalkozással, adatszolgáltatás nyújtása, ezzel kapcsolatos előterjesztések előkészítése. Közreműködés az építési beruházás jellegű közbeszerzési eljárásokban. Projektmenedzserként adott pályázatoknál biztosítja a projekt hatékony és határidőre történő lebonyolításához szükséges információkat, kiemelt szerepet tölt be a projekt operatív végrehajtó szervezetei és az Önkormányzat közötti kapcsolattartásban, koordinációs feladatokat lát el az Önkormányzat projektben érintett szervezeti egységei, illetve munkatársai felé, előkészíti az Önkormányzat jóváhagyását igénylő, magas szintű döntéseket, folyamatmenedzsment tevékenységet lát el a projekt előkészítés és megvalósítás időszakában, a projekt-előkészítés és megvalósítás cselekvési programjának irányítása, a szakmai szolgáltatásokat végző szervezetek, személyek (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, könyvvizsgálat stb.) munkájának koordinációja, közreműködés a szerződések előkészítésében (Támogatási Szerződés, kivitelező, szolgáltatási szerződések), a projektmenedzsment (projekt monitoring, előrehaladási jelentések, projektrendezvények, szakmai és pénzügyi beszámolók, projekt zárójelentés, stb.) feladatok szakmai irányítása, ellenőrzi a projekt során elkészített termékek, átadott produktumok minőségét, részt vesz az átadás-átvételi eljárásokban, részt vesz a projekt felső szintű operatív és stratégiai jellegű egyeztetésein, ellátja a projekt külső képviseletét a partnerekkel, az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel folytatott tárgyalásokon, egyeztetéseken a Projektirányító Testület vezetője által meghatározott körben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók           

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, műszaki középfokú végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, felsőfokú műszaki végzettség,
 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • hazai és uniós pályázatok megvalósítása területén szerzett releváns tapasztalat, kapcsolódó elektronikus rendszerek ismerete
 • ASP rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete,
 • Magas szintű önálló munkavégzés ,
 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Menedzsment szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő az álláspályázatra történő jelentkezése során önkéntesen megküldött személyes adatait kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Oross József nyújt, a 06/22/560-833 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Móri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1691/2021 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki projektmenedzser. VAGY
 • Elektronikus úton dr. Taba Nikoletta jegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mór város honlapja – 2021. április 12.
 • Mór Városi Televízió – 2021. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pages