You are here

Pályázatok

Pályázati, beruházási, műszaki ügyintéző

EU Pályázati Portál - Sat, 15/01/2022 - 13:09

Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázati, beruházási, műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7831 Pellérd, Fő tér 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. pont Település-, terület-és vidékfejlesztési, településüzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Európai Uniós és hazai források bevonásával megvalósuló projektek előkészítése, a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, hatósági engedélyek beszerzése, folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan tervezőkkel, kivitelezőkkel, hatóságokkal történő egyeztetés. Pályázati elszámolásokban való részvétel, információnyújtás, monitoring jelentések, projekt fenntartási jelentések elkészítése, közbeszerzési eljárásokban történő részvétel. Településfejlesztési, településképi ügyek döntésre előkészítése. Polgármester illetve jegyzői hatáskörbe tartozó műszaki ügyek döntésre előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a 87/2019. (IV.23.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalmú fényképes szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, műszaki szakirány,
 • pályázati ügyintézésben, beruházások lebonyolításában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó jegyző nyújt, a 72/587-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7831 Pellérd, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/41-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati, beruházási, műszaki ügyintéző. VAGY
 • Elektronikus úton Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó jegyző részére a jegyzo@pellerd.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.pellerd.hu – 2022. január 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Jogász/Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Sat, 15/01/2022 - 13:02

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jogász/Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 , Pesti út 165.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogharmonizációs feladatok ellátása; előterjesztés- és rendelettervezetek elkészítése, önkormányzati rendeletek folyamatos figyelemmel kísérése; a jogszabályváltozásoknak megfelelően javaslattétel a helyi rendeletek módosítására, kiegészítésére, hatályon kívül helyezésére; közreműködés a jegyzői, polgármesteri utasítás- és szabályzat tervezetek elkészítésében, hatályba lépést követően ezek kezelése, nyilvántartása; a jegyző által magához vont igazgatási ügyek előkészítése; a jegyző nevében levéltervezetek elkészítése; a jegyző hatáskörébe tartozó társasházak törvényességi feladatainak ellátásában való közreműködés; Nemzetiségi önkormányzatok testületi ülésein a törvényességi felügyelet ellátása a jegyző megbízottjaként; Alapító okiratok készítésében való részvétel, valamint a MÁK nyilvántartásba vételéről szóló határozatok és a hatályos alapító okiratok iktatása. Közreműködés a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal által indított közbeszerzési eljárások koordinálásában, lefolytatásában az előkészítéstől a szerződéskötésig. Éves közbeszerzési terv elkészítése. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák összeállítása a helyi és uniós irányelveknek megfelelően. Adatbázisok és kapcsolódó iratok naprakész karbantartása. Szerződések előkészítése, az eljárásokkal összefüggő adminisztratív és technikai feladatok ellátása. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási, engedélyeztetési és adatszolgáltatási kötelezettség elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egyetemi szintű jogász végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Közbeszerzési referens OKJ-s szakképzettség,
 • Közbeszerzésben szerzett releváns szakmai gyakorlat,
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó regisztrációhoz szükséges feltételek teljesülése.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés, ,
 • Kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) valamint az EKR ismerete.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajza,
 • A végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,
 • Motivációs levél,
 • Az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Antal Mária, a Jegyzői Iroda Irodavezetője nyújt, a 06 1/253-3311 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-2/1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Jogász/Közbeszerzési referens .VAGY
 • Elektronikus úton Dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző részére a allas@rakosmente.hu email címen keresztül VAGY
 • Személyesen: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál , Budapest, 1173 , Pesti út 165. földszint .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mail tárgy sorában kérjük megadni a következőt: „Jelentkezés Jogász/Közbeszerzési referens álláspályázatra”. A személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén, a borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Jelentkezés Jogász/Közbeszerzési referens álláspályázatra Sz-2/1/2022.” Az érvényes pályázók (akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják) személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.rakosmente.hu – 2022. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot időben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben legkésőbb 2022. január 28. éjfélig e-mailen megküldték, illetve postára adták, továbbá személyes benyújtás esetén 2022. január 28. napján ügyfélfogadási idő végéig benyújtották. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Sat, 15/01/2022 - 12:12

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pályázati és Projekt Csoport

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Projektek tervezése, kezelése, nyomon követése, zárása, fenntartási feladatai az intézményen belüli szervezeti egységek bevonásával.
 • Projektfázisok nyomon követése, végrehajtásának támogatása a mérföldkövek figyelembe vételével.
 • Projekttel kapcsolatos jelentési, tájékoztatási, adatszolgáltatási, döntés-előkészítési feladatok ellátása.
 • Pályázatírói feladatokban való aktív részvétel, anyagok előkészítése, elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, műszaki-, gazdasági-, vagy jogi végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, projektmenedzsment végzettség,
 • Uniós és/vagy hazai projektek menedzsmentjében szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok fénymásolata, részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Covid-19 elleni védőoltás igazolása, nyilatkozat a pályázati eljárásban részt vevők betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. (Munkaügyi és HR Igazgatóság). ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 181/2022HR , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás rendelkezései alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújsága – 2022. január 15.
 • kozigallas.gov.hu honlapja – 2022. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás és a bérezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati ügyintéző

EU Pályázati Portál - Sat, 15/01/2022 - 12:04

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • pályázatfigyelés, az irodavezető tájékoztatása a releváns pályázati lehetőségekről, javaslattétel pályázatokra
 • pályázat előkészítése, benyújtása, a pályázati folyamat figyelemmel kísérése, sikeres pályázat dokumentációjának gondozása, támogató hatósággal való kapcsolattartás, pályázat zárásával kapcsolatos feladatok
 • az önkormányzati beruházások, fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatok ellátása, így különösen: ajánlatkérések, megrendelések, szerződések előkészítése, engedély kérelmek elkészítése, hatóságokkal való egyeztetés, együttműködés, a szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése
 • építési beruházások, felújítások terveztetése, szakvélemények elkészíttetése, az indokolt és szükséges igények meghatározása
 • a beruházásokhoz szükséges engedélyek beszerzéséről való gondoskodás, az irodavezető iránymutatása szerint egyeztetés az érintett hatóságokkal
 • garanciális és szavatossági ügyek intézése
 • a pályázatok önkormányzati kommunikációjában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 52.000,- Ft-os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • pályázati ügyintézésben szerzett legalább 2 év tapasztalat
 • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű,
 • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • motivációs levél
 • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szili Mónika nyújt, a 06/26-785-066 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szili Mónika részére a allas@ph.szentendre.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati referens

EU Pályázati Portál - Sat, 15/01/2022 - 11:47

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Pályázati Iroda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Projektek kapcsán pályázati felhívások áttekintése, feldolgozása, tanácsadás a pályázat elkészítéséhez. A projektekhez kapcsolódó beszerzésekkel és alkalmazásokkal kapcsolatos projektszintű adminisztrációs feladatok ellátása. A projekt pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása, a projektek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése. A projektek időszaki és záró pénzügyi beszámolóinak elkészítése. Együttműködés és kapcsolattartás a támogató szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, / Egyetem,
 • legalább 2 év pályázati területen szerzett tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közvetlen EU-s vagy hazai pályázatok elkészítésében és megvalósításával való jártasság
 • legalább 2 év költségvetési intézményben szerzett gazdasági-pénzügyi tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési készség,
 • elemzési készség,
 • precizitás,
 • problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz fizetési igény megjelölésével
 • végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok és állásinterjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2022. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Önkormányzati játszótér pályázat 2022

EU Pályázati Portál - Wed, 12/01/2022 - 21:28

A Magyar Falu Program keretében beadható pályázat célja: az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi játszóterek és/vagy közterületi kültéri fitness parkok vagy óvodai játszóudvarok építése, kialakítása, felújítása, eszközök és felszerelések fejlesztése, beszerzése, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek és felnőttek egészséges testi és lelki fejlődésének segítése. A teljes pályázatot itt (pdf) olvashatja el, a játszóterekre vonatkozó kivonatot az alábbiakban.

Óvodai játszóudvarhoz kapcsolódó tevékenységcsoport

A) Óvodai játszóudvar kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése
B) Eszközök és felszerelések

VAGY

Közterületi játszótérhez kapcsolódó tevékenységcsoport

A) Közterületi játszótér kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése
C) Játszótéri eszközök és felszerelések

Határidő: Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2022. január 3-tól 2022. február 8-ig van lehetőség.

A támogatás formája: A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 6 millió forint. A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A támogatás folyósítása: A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Ingyenes pályázati tanácsadást és tervezést nyújtunk az alábbi rövid űrlap alapján: GAMMA Csoport Kft.

Categories: Pályázatok

Projektkoordinátor

EU Pályázati Portál - Sat, 08/01/2022 - 23:17

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Stratégiai Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektkoordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 20. pont Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- pályázatok előkészítése és benyújtása, nyertes szerződés esetén támogatási szerződés megkötése, megvalósítás során teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása – részvétel a közbeszerzési munkacsoport munkájában, az ajánlatok, pályázatok bekérése, azok értékelése a hatályos utasításokban foglaltak szerint – pénzügyi ütemezés előkészítése, folyamatos frissítése, a kifizetések és bevételek összehangolásának megtervezése, a Pénzügyi Irodával történő egyeztetése, a forrásoldal rendelkezésre állásának nyomon követése – technikai segítségnyújtás és koordináció biztosítása a megvalósításban részt vevő szakmai szervezetek között – a pályázathoz tartozó beruházások nyomon követése a pályázat elnyerésétől a projekt befejezéséig, elszámolásáig és fenntartási idejének végéig – kapcsolattartás a pályázati menedzserekkel és partnerszervezetekkel, a projekt érintettjeivel, részvétel a projekt kooperációin, egyeztetésein – a projekt beszámolóinak, elszámolásainak, változás bejelentésének és szerződésmódosításainak előkészítése és/vagy ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki vagy közszolgálati vagy jogi vagy építész vagy gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • egészségügyi alkalmasság
 • az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. §-a szerint SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltással való rendelkezés (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózis) vagy a Korm. rendelet szerinti mentesülés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az európai uniós projektek megvalósításában szerzett igazolható szakmai tapasztalat (legalább 1-3 év) és a támogatási rendszer jogi, pénzügyi környezetének ismerete
 • az önkormányzati igazgatásban szerzett igazolható szakmai tapasztalat és az önkormányzati jogi környezet ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
 • a pályázó nyilatkozata a koronavírus elleni védőoltással való rendelkezés vagy a mentesülés tényéről
 • az adatkezelési tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat, amely letölthető a www.veszprem.hu honlap Hirdetmények, pályázatok / Állásajánlatok menüből – VMJV Álláspályázatok kezelése – tájékoztató (https://www.veszprem.hu/hirdetmenyek/allasajanlatok).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentai Kitti nyújt, a 88/549-272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONK/201/2021. , valamint a munkakör megnevezését: projektkoordinátor.
 • Személyesen: Személyzeti Csoport, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 3. emelet 306. iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.veszprem.hu
 • Veszprémi 7 Nap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszprem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Sat, 08/01/2022 - 23:11

Országos Mentőszolgálat
Projektigazgatási Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Róbert Károly körút 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, koordinálja a projekt megvalósulásához szükséges tevékenységet. Felügyeli a dokumentációk előkészülését. Projektmenedzsment feladatok ellátása. Aktuális pályázati lehetőségek ismerete. támogatási kérelmek előkészítése, rögzítése, benyújtása. Hiánypótlások benyújtása, támogatási szerződések dokumentálása. Kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók készítése, helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, projektzárás lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú végzettség,
 • legalább 2-5 éves projektkezelésben szerzett tapasztalat
 • EPTK elektronikus felület kezelésében való jártasság
 • nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség
 • jó kommunikációs készség, hatékony, gyors probléma-megoldási készség, precizitás
 • rugalmasság, terhelhetőség
 • Microsoft programok magas szintű ismerete
 • Uniós projektek előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében releváns tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közreműködő szervezetnél projektmegvalósításban szerzett releváns tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Cseri-Tóth Klaudia részére a palyazat@mentok.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

2021.03.01-től az Országos Mentőszolgálat az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alatt álló egészségügyi szolgáltató. A projektmenedzser munkakört betöltő személyt az Országos Mentőszolgálat egészségügyi szolgálati jogviszony keretében alkalmazza.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati referens

EU Pályázati Portál - Sat, 08/01/2022 - 23:07

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. február 1. – 2022. december 31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázat figyelés, közreműködés pályázatok előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és fenntartásában. Az elnyert pályázatok esetén a pénzügyi folyamatok menedzselése, a megvalósítás folyamatának koordinálása. Nyilvántartások, adatszolgáltatások, beszámolók, jelentések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Berettyóújfalui Tankerületi Központ Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, közbeszerzési referens, közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • szakmai elhivatottság, rendszerezőképesség,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • önálló, pontos és hatékony munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejes Annamária nyújt, a +36 54/795 267 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/4737-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után, az alkalmazásról a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatója dönt. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja. A benyújtási határidőt követően a dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

2022-ben újranyílik a Magyar Falu Vállalkozás Újraindítási Program 70% támogatással!

Pályázati Hírek - Wed, 29/12/2021 - 22:47

Februártól újra megnyílik a Magyar Falu Vállalkozás Újraindítási Program. A szabad vállalkozási zónákban vagy az ötezer lakos alatti településeken működő mikrovállalkozások, akár 10 millió forint 70%-os vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak. 

Categories: Pályázatok

ÚJ - Januártól 70%-os támogatású pályázati indul vállalkozásoknak!

Pályázati Hírek - Mon, 20/12/2021 - 11:38

{youtube}jZnS3ezoMN8{/youtube}

Megjelent a "GINOP Plusz-1.2.3-21 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban" című pályázati felhívás melynek keretében, mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet többek között új eszközök beszerzésére, infrastruktúra fejlesztésre, a támogatás összege, függően az alkalmazotti létszámtól, akár 200 millió Ft is lehet.

Categories: Pályázatok

Új klinikai, molekuláris és immunológiai markereket azonosítottak Szegeden

EU pályázat blog - Sat, 18/12/2021 - 22:34

A Széchenyi 2020 program „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című pályázata keretében az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem 996,75 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt során gyulladásos és autoimmun kórképek fenotípusos és funkcionális multiparaméteres jellemzése történt.

A projekt célja az autoimmun betegségekkel kapcsolatos ismeretek bővítése volt a legmodernebb technológiák felhasználásával. Terápia naív rheumatoid arthrytis (RA), szisztémás lupus erythematosus (SLE) és progresszív szisztémás szklerózisos (SSC) betegek vérmintáit vizsgálták, valamint a konzorcium speciális autóimmun modellt hozott létre rágcsálókban.

A kutatás során szisztémás autoimmun kórképek kialakulásának vagy előre haladásának hátterében álló mechanizmusait tanulmányozták. Az együttműködéssel, valamint a rendszerszintű kutatási profillal lehetővé vált eddig nem ismert klinikai, molekuláris és immunológiai markerek azonosítása, melyek segítséget jelentenek az autoimmun, gyulladásos kórképek diagnosztizálásában, a betegség lefolyásának-, a gyógyszeres kezelés várható hatásának megítélésében és a szövődmények előrejelzésében. A kutatók továbbá azonosítottak egy új RA plazma markert, a 3-36 PYY fehérjét, mely az RA korai diagnózisát segítheti elő.

A projekt keretében beszerzésre került egy Helios bioanalitikai tömeg citometriás rendszer, amely multiparaméteres egyedi sejtek fenotípusos és funkcionális profilozását tette lehetővé. Több immunsejt alpopulációt azonosítottak, amely az RA, SLE vagy SSC patomechanizmusában játszik szerepet.

A pályázat keretén belül 21 angol nyelvű tudományos publikáció született, 10 konferencia előadás és 14 konferencia poszter került bemutatásra a tudományos közösség számára.

A GINOP-2.3.2-15 számú pályázati kiíráson támogatást nyert, 996 754 125 forint összköltségvetésű fejlesztés 2016. december 1-én indult és 2021. november 28-án zárult.


Categories: Pályázatok

RFP pályázatkezelési referens

EU Pályázati Portál - Sat, 18/12/2021 - 21:04

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága
Állampénztári Iroda

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti (KSZ) feladatainak ellátásában, különösen a nyertes projektek végrehajtási időszakában, azok mérföldköveinek és indikátorainak nyomonkövetése tekintetében. A kezelt projektnek megfelelően elvégzi az EMIR, az EUPR, illetve egyéb IT rendszerekkel kapcsolatos adminisztrációkat, a feladatkörébe tartozóan felelős az egyes informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért, továbbá használja az IT rendszerek által adott sablonokat. Adatot és információt szolgáltat a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok, ellenőrzési tervek készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához. Vezeti a jogszabályokban és belső eljárásrendekben meghatározott nyilvántartásokat. A benyújtott támogatási kérelmeket érkezteti, megadott szempontok alapján jogosultsági ellenőrzést végez és a befogadott kérelmeket előkészíti értékelésre. Javaslatot készít a jogosultsági szempontból nem megfelelő támogatási kérelmek elutasítására, melyet felterjeszt döntéshozatalra a belső eljárásrendek szerint. Elvégzi a feladatkörébe utalt projektek támogatási szerződéseivel, támogatói okirataival (továbbiakban: szerződés) kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a szerződések módosítási igényeinek, változás-bejelentéseinek elbírálásához szükséges intézkedéseket, együttműködik a bevont külső szakértővel. Megnyitja, majd folyamatosan vezeti a támogatási kérelemhez tartozó projektdossziét. Kezeli a támogatási kérelmekkel és a projektek szakmai megvalósításával kapcsolatos hiánypótlásokat, szükség esetén tisztázó kérdést küld ki. Bonyolítja az általa kezelt szerződésekkel kapcsolatos levelezéseket. Projektfejlesztéssel érintett projektek esetében elvégzi az eljárásrend, vonatkozó utasítás szerinti feladatokat, a projektfejlesztés végén újraértékelést végez. Felterjesztést készít az IH részére, mely döntésnek megfelelően gondoskodik a projektfejlesztés végi szerződésmódosítás végrehajtásáról. Nyomonköveti a kedvezményezettek közbeszerzési kötelezettségeinek alakulását, mely feladata tekintetében szorosan együttműködik a közbeszerzés ellenőrzését végző munkatárssal és az EU Támogatási Főosztállyal. Részt vesz a pénzügyi zárás folyamatában. Részt vesz a projektek zárásával, fenntartásával kapcsolatos feladatokban. Támogatja az elszámolás ellenőrzését végző munkatárs munkáját, a módosítási igényekkel kapcsolatban egyeztet vele. Feladatköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján bejelentést tesz a végrehajtás során esetlegesen felmerülő, kedvezményezettek által elkövetett és általa észlelt szabálytalansági gyanúkról. Az IH által meghozott szabálytalansági döntéseket végrehajtja, melyre vonatkozóan beszámolót küld az EU Támogatási Főosztály részére a belső eljárásrendekben foglaltak szerint. Kezeli a fenntartási időszak beszámolóit, azok ellenőrzését elvégzi. Javaslatot tehet helyszíni szemle és rendkívüli helyszíni ellenőrzés lefolytatására. Adatszolgáltatást teljesít az egyes programok zárásához kapcsolódóan az IH által meghatározott formában. Közreműködik és szükség esetén részt vesz helyszíni szemlék és helyszíni ellenőrzések szervezésében és lefolytatásában. Közreműködik a követeléskezelési, kifogáskezelési, külső, belső ellenőrzések kapcsán felmerült feladatok ellátásában az EU Támogatási Főosztály szakmai iránymutatása alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata, az Igazgatóság Ügyrendje az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat.
 • Gazdasági, jogi vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • Motivációs levél
 • Kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Erzsébet irodavezető nyújt, a 36/521-621 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Zay Ferenc igazgató úr részére a allaspalyazat.eger@allamkincstar.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a HEVHR/181-1/2021. iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését „RFP pályázatkezelési referens” feladatkör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.allamkincstar.gov.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati pénzügyi vezető

EU Pályázati Portál - Sat, 18/12/2021 - 20:57

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar, CLC (Akadémiai-ipari Együttműködési Központ)
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A kar hazai és külföldi projektjeinek megvalósításához kapcsolódó pénzügyi feladatok koordinálása, – személyi kiadásokhoz kapcsolódó szerződések, teljesítésigazolások, munkaidő nyilvántartások elkészítése, ellenőrzése. Személyi keretek figyelése, a projekt költségterv szerinti megvalósulásának nyomon követése, – hallgatói szerződésekkel kapcsolatosan a hallgatókkal való kapcsolattartás, dokumentumok aláíratása, kifizetések figyelése, – beszerzésekkel kapcsolatosan, nem központi beszerzés esetén árajánlatok bekérése, beszerzési dokumentáció összeállítása, teljesítésigazolás, eszköz beszerzés nyilvántartás ellenőrzése, – pénzügyi vezetőként a pályázati elszámolás elkészítése, EPTK felületen elszámolás rögzítés, ellenőrzés során közreműködés, költségvetés módosítás során együttműködés a pénzügyi vezetővel és a támogatóval, – a projekt megvalósítás során folyamatos nyilvántartás vezetése a kiadásokról, az elkülönített nyilvántartással való egyeztetés, rendezés, – az elektronikus és papír alapú dokumentáció projekt által megkívánt formátumú összeállítása, a záradékolások helyes elkészítése, – projekt menedzsment és a szakmai vezető adminisztratív támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pénzügyi/számviteli végzettség,
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű terhelhetőség
 • Kiváló szintű kezdeményezőkészség
 • Kiváló szintű önállóság szakmai irányítás mellett

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Informatikai Kar részére a zoldializ@inf.elte.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2021. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

EU-s projekt pénzügyi szakértő

EU Pályázati Portál - Sat, 18/12/2021 - 20:50

Központi Statisztikai Hivatal
A Hivatal Elnökének közvetlen irányítása alatt, Elnöki főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

EU-s projekt pénzügyi szakértő (Hivatali főtanácsos II.)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 , Keleti Károly utca 5- 7.

Ellátandó feladatok:

 • Kiemelt jelentőségű, nagyobb projektek, pályázatok pénzügyi adminisztratív feladatainak önálló, folyamatos ellátása a projekt előkészítési időszakában, futamideje alatt és után;
 • A pályázatok, projektek (grant, tender, operatív, transz-regionális, Horizon program) pénzügyi menedzsmentje, pályázatokhoz kapcsolódó belső dokumentumok összegyűjtése és kezelése, pályázatokkal kapcsolatos feladatok menedzselése a hozzájuk kapcsolódó pályázatkezelő felületen (főként Funding & Tenders);
 • Projektek pénzügyi tervezéséhez, nyilvántartásához, elszámolásához szükséges magas szintű Excel feladatok ellátása;
 • Levelezés angol nyelven a külföldi partnerekkel az osztály által kezelt pályázatokkal kapcsolatban;
 • Együttműködés az egyes szakmai területek szakértőivel és a projektvezetőkkel;
 • Pályázatok köztes és végső pénzügyi elszámolások elkészítése, külső és belső ellenőrzéshez szükséges anyagok előkészítése, szükség szerint személyes részvétel az ellenőrzéseken;
 • Pályázati nyilvántartások vezetése, vezetők által kért jelentések összeállítása;
 • Pályázatok futamideje alatt a pénzügyi teljesítések, határidők nyomon követése és szükség esetén az érdekelt felek tájékoztatása;
 • A pályázatokhoz kapcsolódó szerződések, kiadások elszámolhatósági szempontból történő ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nagyobb projektek, pályázatok pénzügyi adminisztratív feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, -i vagy egyetemi szintű közgazdasági képzettség,
 • Pénzügyi-számviteli ismeretek
 • Magabiztos angol nyelvtudás elsősorban írásban
 • Magabiztos, felhasználói szintű MS Office, ezen belül magas szintű MS Excel ismeretek
 • Legalább 1 év szakmai tapasztalat
 • 2021. december 15. utáni kinevezés esetén koronavírus elleni védőoltás (kétdózisú oltás esetén mindkét dózis) felvételének igazolása, vagy a védőoltási kötelezettség alóli mentesülésről szóló orvosi szakvélemény (599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. § bekezdése alapján).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázati területen szerzett tapasztalat
 • Statisztikai ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, precíz, hatékony munkavégzés, szakmai fejlődési igény,
 • Terhelhetőség, rugalmasság, felelősségvállalás,
 • Jó kommunikációs készségek,
 • Kiváló problémamegoldó képesség, proaktivitás,
 • Jó kapcsolatteremtő, együttműködési és koordinációs képesség,
 • Képesség a csapatmunkára,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz (Kit. 83. § (5) bekezdése szerint)
 • Motivációs levél (fizetési igény megjelölésével)
 • Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Judit nyújt, a 06-1-345-6841 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 1207_A” azonosító számot, Varga Judit részére az allashely@ksh.hu email oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: • Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség • Nemzetközi projektekben való részvétel • Folyamatosan megújuló szervezet • Családbarát munkahely • Sport- és kulturális programok

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ksh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Képzési projekt referens

EU Pályázati Portál - Sat, 18/12/2021 - 20:42

Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

képzési projekt referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. december 31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A BM Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztály Képzési Osztály vezetőjének irányításával: Ellátja a kiemelt projekt keretében biztosított képzési támogatások koordinációjával kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a kiemelt projekt által támogatott képzési programok előkészítésében, szakmai kidolgozásában, megvalósításában, koordinációjában, dokumentációjának elkészítésében. Részt vesz a kiemelt projekthez kapcsolódó képzési rendszer kialakítása céljából szakmai és módszertani anyagok készítésében. A képzések szervezését, megvalósítását a meghatározott követelmények alapján ellenőrzi, monitorozza, vizsgálja a közfoglalkoztatási támogatásra irányuló hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően a projekt részt vevők, kiemelten a közfoglalkoztatottak képzés helyszínén történő jelenlétét. Részt vesz a kiemelt projekthez kapcsolódó képzési programok adatainak összegyűjtésében, a beérkezett adatok ellenőrzése során a programok megvalósítását, előrehaladását vizsgálja. Közreműködik a kiemelt projekttel kapcsolatos képzési irányok kialakításában. Feladata ellátása során kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felnőttképzési tevékenységgel érintett szervek/szervezetek, megyei kormányhivatalok, járási hivatalok munkatársaival, uniós forrásból finanszírozott projektszervezet/szervezetek vezetőivel. Biztosítja a kiemelt projekthez kapcsolódó képzések hatékonyságának vizsgálatát.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • (az alábbi végzettségek valamelyikének megléte)
 • Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség;
 • közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség;
 • egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt idegen nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga.
 • Felhasználószintű számítógépes ismeretek irodai alkalmazások terén, Excel program alapos ismerete.
 • A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. § (1) vagy (2) bekezdésében leírtaknak való megfelelés a jogviszony létesítésekor.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A foglalkoztatási szervezetnél szerzett gyakorlat, valamint az ott használt Integrált Rendszer ismerete;
 • Európai Uniós támogatású fejlesztési projektben szerzett gyakorlat;
 • Minisztériumban, vagy országos hatáskörű szervnél munkaerő-piaci vagy felnőttképzési feladatkörben szerzett gyakorlat;
 • felnőttképzési területen szerzett tapasztalat (különös tekintettel álláskeresőkre, közfoglalkoztatásban résztvevőkre vonatkozóan);
 • kiváló kommunikációs, szervező és problémamegoldó képesség; határozott kiállás; proaktivitás; precizitás; terhelhetőség;
 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat(ok) másolatai.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő gyakorlatra vonatkozó referencialistát, a referenciaszemély neve és elérhetőségének megadásával.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban résztvevők megismerhetik és az sokszorosítható.
 • Nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a pályázó bemutatja.
 • Nyilatkozat arról, hogy a 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2./A §-ban leírtaknak megfelelést igazoló okmányok (Covid 19 vírus elleni oltás [kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózis] felvételéről szóló, a rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti dokumentumok vagy az oltás(ok) felvételét kizáró körülményről szóló a rendelet 2. § (4) bekezdése szerint kiállított orvosi igazolások) valamelyikét legkésőbb a jogviszony létesítésekor a pályázó bemutatja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Ács Ágnes Mária osztályvezető nyújt, a 06/1/896-1820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tóthné Ács Ágnes Mária osztályvezető részére a kozfoglkepzszolg.foosztaly@bm.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázót a Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztály vezetőjének javaslata alapján a BM közigazgatási államtitkára nevezi ki. A pályázat eredményéről a pályázókat a pályázatukban megadott elektronikus elérhetőségen értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztályon a GINOP-6.1.1-15 azonosító jelű, „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című EU-s támogatású kiemelt projekt végrehajtása keretében történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

RFP pályázatkezelési referens

EU Pályázati Portál - Sat, 18/12/2021 - 20:37

Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.

Ellátandó feladatok:

Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátásában, különösen a nyertes projektek végrehajtási időszakában, azok mérföldköveinek és indikátorainak nyomonkövetése tekintetében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatai az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetem: ezen belül elsődlegesen gazdaságtudományi vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettség vagy jogász szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ – illetve munkaviszony esetén a Kit. 279.§ (7) bekezdése – szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • hazai és/vagy uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • számviteli ismeretek
 • közbeszerzési eljárások ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • rugalmas, nyitott személyiség, jó együttműködési készség,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • motivációs levél
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pados Zoltán irodavezető nyújt, a 46/513-700 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pados Zoltán irodavezető részére a allaspalyazat.miskolc@allamkincstar.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a BOR-IG/6-34/2021. iktatószámot és a feladatkör pontos megnevezését „RFP pályázatkezelési referens”. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól 6 hónap próbaidő kikötésével. Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy az álláspályázatot meghirdető szervezeti egység az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – a pályáztatás időtartamára nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Már a Vidékfejlesztési Programban is lehet költségnövekmény igényt benyújtani!

Pályázati Hírek - Sat, 18/12/2021 - 14:31

A 2021. december 15-én megjelent Magyar Közlöny 2021. évi 229. számában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása, mely alapján a Vidékfejlesztési Program egészül ki a költségnövekmény igénylés lehetőségével.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Társadalmi egyeztetésen az agrártámogatásokat meghatározó stratégiai terv!

Pályázati Hírek - Wed, 15/12/2021 - 10:00

Megjelent társadalmi egyeztetésre a Közös Agrárpolitika (KAP) című stratégiai terv, mely a 2023 és 2027 közötti időszak hazai támogatási intézkedéseit tartalmazza, az Agrárminisztérium és szakmai szervezetek állították össze és várhatóan jövő év második felében lesz hatályos.

Categories: Pályázatok

Új klinikai, molekuláris és immunológiai markereket azonosítottak Szegeden

EU Pályázati Portál - Tue, 14/12/2021 - 14:35

A projekt célja az autoimmun betegségekkel kapcsolatos ismeretek bővítése volt a legmodernebb technológiák felhasználásával. Terápia naív rheumatoid arthrytis (RA), szisztémás lupus erythematosus (SLE) és progresszív szisztémás szklerózisos (SSC) betegek vérmintáit vizsgálták, valamint a konzorcium speciális autóimmun modellt hozott létre rágcsálókban.

A kutatás során szisztémás autoimmun kórképek kialakulásának vagy előre haladásának hátterében álló mechanizmusait tanulmányozták. Az együttműködéssel, valamint a rendszerszintű kutatási profillal lehetővé vált eddig nem ismert klinikai, molekuláris és immunológiai markerek azonosítása, melyek segítséget jelentenek az autoimmun, gyulladásos kórképek diagnosztizálásában, a betegség lefolyásának-, a gyógyszeres kezelés várható hatásának megítélésében és a szövődmények előrejelzésében. A kutatók továbbá azonosítottak egy új RA plazma markert, a 3-36 PYY fehérjét, mely az RA korai diagnózisát segítheti elő.

A projekt keretében beszerzésre került egy Helios bioanalitikai tömeg citometriás rendszer, amely multiparaméteres egyedi sejtek fenotípusos és funkcionális profilozását tette lehetővé. Több immunsejt alpopulációt azonosítottak, amely az RA, SLE vagy SSC patomechanizmusában játszik szerepet.

A pályázat keretén belül 21 angol nyelvű tudományos publikáció született, 10 konferencia előadás és 14 konferencia poszter került bemutatásra a tudományos közösség számára.

A Széchenyi 2020 program „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című, GINOP-2.3.2-15 számú pályázati kiíráson 996 754 125 forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást elnyert fejlesztés 2016. december 1-én indult és 2021. november 28-án zárult.

Categories: Pályázatok

Pages