You are here

Európai Bíróság sajtóközleményei (magyar/angol)

92/2023 : 2023. június 7. - a Törvényszék T-735/21. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 07/06/2023 - 10:04
Aprile és Commerciale Italiana kontra EUIPO - DC Comics (Représentation d’une chauve-souris dans un cadre ovale)
Szellemi és ipari tulajdon
The Batman logo: the evidence submitted to the General Court is not sufficient to show that the EU trade mark representing a bat in an oval surround was devoid of distinctive character on the date of filing of the application for registration

91/2023 : 2023. június 7. - a Törvényszék T-141/21. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 07/06/2023 - 10:02
Shakutin kontra Tanács
Külkapcsolatok
Restrictive measures against Belarus: the General Court dismisses the action brought by Mr Aleksandr Vasilevich Shakutin against the restrictive measures imposed on him

90/2023 : 2023. június 6. - a Bíróság C-700/21. sz. ügyben hozott ítélete

Tue, 06/06/2023 - 09:51
O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers)
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
Az európai elfogatóparancs végrehajtása azon okból történő megtagadásának lehetősége, hogy a büntetést a lakóhely szerinti tagállamban hajtsák végre, a harmadik állambeli állampolgároktekintetében is alkalmazandó

89/2023 : 2023. június 5. - a Bíróság C-204/21. sz. ügyben hozott ítélete

Mon, 05/06/2023 - 14:58
Bizottság kontra Lengyelország () és vie privée des juges)
Közösségi jogi elvek
Jogállamiság: a 2019. decemberi lengyel igazságügyi reform sérti az uniós jogot

87/2023 : 2023. május 25. - a Bíróság C-575/21. sz. ügyben hozott ítélete

Thu, 25/05/2023 - 09:59
WertInvest Hotelbetrieb
Környezet és fogyasztók
The requirement to carry out an environmental impact assessment for an urban development project cannot be dependent exclusively on the size of that project

86/2023 : 2023. május 25. - a Bíróság C-290/21. sz. ügyben hozott ítélete

Thu, 25/05/2023 - 09:48
AKM (Fourniture de bouquets satellitaires en Autriche)
Műholdas programok határokon átnyúló továbbközvetítése: a sugárzás helye szerinti tagállam elve kiterjed a műholdasprogramcsomag-szolgáltatókra is

85/2023 : 2023. május 24. - a Törvényszék T-268/21. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 24/05/2023 - 10:05
Ryanair kontra Bizottság (Italie; régime d’aide; Covid-19)
Állami támogatás
A Törvényszék megsemmisíti az Olaszország által a Covid19világjárvánnyal összefüggésben az olasz légitársaságoknak nyújtott támogatásokból álló támogatási intézkedést jóváhagyó bizottsági határozatot

84/2023 : 2023. május 24. - a Törvényszék T-2/21. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 24/05/2023 - 09:52
Emmentaler Switzerland kontra EUIPO (EMMENTALER)
Szellemi és ipari tulajdon
A "emmentaler" kifejezés nem részesülhet európai uniós védjegyoltalomban a sajtok tekintetében

83/2023 : 2023. május 24. - a Törvényszék T-451/20. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 24/05/2023 - 09:49
Meta Platforms Ireland kontra Bizottság
Verseny
Verseny: a Törvényszék a Meta Platforms Ireland (Facebookcsoport) által - a Bizottság keresőkifejezések révén azonosított dokumentumok közlése iránti kérelmével szemben - benyújtott keresetet elutasítja

81/2023 : 2023. május 17. - a Törvényszék T-312/20. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 17/05/2023 - 10:08
EVH kontra Bizottság
Verseny
The action brought by the German electricity producer EVH against the approval by the Commission of the acquisition of E.ON assets by RWE is dismissed

82/2023 : 2023. május 17. - a Törvényszék T-321/20. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 17/05/2023 - 09:55
enercity kontra Bizottság
Verseny
A Törvényszék megállapítja, hogy az enercity német önkormányzati gazdálkodó szervezet által - az E.ON termelőeszközei RWE általi felvásárlásának Bizottság általi jóváhagyásával szemben - benyújtott kereset elfogadhatatlan

80/2023 : 2023. május 17. - a Bíróság C-176/22. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 17/05/2023 - 09:52
BK és ZhP (Suspension partielle de la procédure au principal)
Intézményi jog
A Bírósághoz intézett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nem akadályozza meg a kérdést előterjesztő bíróságot az alapeljárás részleges folytatásában

79/2023 : 2023. május 17. - a Bíróság C-97/22. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 17/05/2023 - 09:50
DC (Rétractation après l’exécution du contrat)
Jogszabályok közelítése
Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztása: a fogyasztó mentesül minden fizetési kötelezettség alól, ha olyan - üzlethelyiségen kívül kötött - szerződéstől áll el, amelyet már teljesítettek 

78/2023 : 2023. május 11. - a Bíróság C-156/22., C-157/22., C-158/22. sz. egyesített ügyekben hozott ítélete

Thu, 11/05/2023 - 09:53
TAP Portugal (Décès du copilote)
Szállítás

Egy járatnak a másodpilóta váratlan halála okán történő törlése nem mentesíti a légitársaságot az utasok kártalanítására irányuló kötelezettsége alól

58/2023 : 2023. március 31. - Információ

Fri, 31/03/2023 - 09:42
Április 1jén az Európai Unió Törvényszékének eljárási szabályzatát érintő jelentős módosítások lépnek hatályba
Április 1jén az Európai Unió Törvényszékének eljárási szabályzatát érintő jelentős módosítások lépnek hatályba

57/2023 : 2023. március 30. - A Főtanácsnoknak a C-106/22 ügyben előterjesztett indítványa

Thu, 30/03/2023 - 10:09
Xella Magyarország
Tõke szabad mozgása
Ćapeta főtanácsnok: az uniós joggal főszabály szerint nem ellentétes az a nemzeti jogszabály, amely lehetővé teszi a harmadik országból származó külföldi közvetlen befektetések átvilágítását, még ha az ilyen befektetést uniós székhelyű társaságon keresztül is hajtják végre

56/2023 : 2023. március 30. - A Főtanácsnoknak a C-27/22 ügyben előterjesztett indítványa

Thu, 30/03/2023 - 10:06
Volkswagen Group Italia és Volkswagen Aktiengesellschaft
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
According to Advocate General Campos Sánchez-Bordona, Volkswagen cannot be penalised in Italy for ‘Dieselgate’, after having been penalised in Germany, if there has not been sufficient coordination between the penalty proceedings of both States

55/2023 : 2023. március 30. - a Bíróság C-5/22. sz. ügyben hozott ítélete

Thu, 30/03/2023 - 09:55
Green Network (Injonction de remboursement de frais)
Letelepedés szabadsága
A nemzeti energiaszabályozó hatóságok jogosultak lehetnek arra, hogy előírják a villamosenergiaipari vállalkozások számára a fogyasztóvédelmi követelmények megsértésével beszedett összegek visszatérítését

54/2023 : 2023. március 30. - a Bíróság C-34/21. sz. ügyben hozott ítélete

Thu, 30/03/2023 - 09:52
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
Közösségi jogi elvek
Az iskolai közoktatás körébe tartozó tanórák videókonferencia útján történő élő közvetítése az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozik

53/2023 : 2023. március 29. - a Törvényszék T-142/21. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 29/03/2023 - 09:59
Wizz Air Hungary kontra Bizottság () és aide au sauvetage)
Állami támogatás
A Törvényszék a Románia által a Covid19világjárvánnyal összefüggésben a Blue Air légitársaságnak nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozat elleni keresetet teljes egészében elutasítja

Pages