You are here

Pályázatok

Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Mon, 02/12/2019 - 10:02

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellária
Közbeszerzési és Beszerzési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens (2019/339)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a közbeszerzési eljárások teljes körű előkészítésében, lebonyolításában. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák, adatszolgáltatások összeállítása a helyi és uniós irányelveknek megfelelően; közbeszerzési állásfoglalások, szakvélemények elkészítése; beszerzési igények közbeszerzési minősítése. Aktuális tenderek nyomon követése. Adatbázisok és kapcsolódó iratok naprakész karbantartása. Szerződések előkészítésének támogatása; kapcsolattartás a társosztályokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, felsőfokú végzettség (jog, közigazgatás-szervezés, közgazdaságtan, műszaki),
 • Minimum 3 év releváns szakmai tapasztalat ajánlatkérői oldalon
 • Jogszabályi előírások ismerete
 • MS Office ismeretek
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Okleveles közgazdász végzettség
 • Felsőoktatási intézményben végzett közbeszerzési szakértői, referensi munka

Elvárt kompetenciák:

 • Pozitív életszemlélet, csapatmunka szeretete,
 • Pontos és precíz munkavégzés, megbízhatóság,
 • Kiváló kommunikációs készség, jó szervezőkészség,
 • Önálló munkavégzés, proaktivitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Mon, 02/12/2019 - 09:57

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. december 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 3.

Ellátandó feladatok:

pályázatok menedzselése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Európai Uniós és hazai pályázatok koordinálása, menedzselése, az elnyert projektek teljes adminisztrációja, projekt jelentések készítése, projekt pénzügyi és szakmai beszámolójának elkészítése, kifizetési kérelmek előkészítése, fenntartási jelentések megalapozott előkészítése, kapcsolattartás a projekt partnereivel, illetve a projekt célcsoportjaival.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, gazdaságtudományi,
 • projektmenedzseri tevékenységben jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet szerinti önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről a bizonylat, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez,vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szalay Zoltán jegyző nyújt, a 96/522-204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/63/2019 , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.
 • Személyesen: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal dr. Szalay Zoltán, Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.gymsmo.hu – 2019. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. december 10. 16 óra.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projekt referens

EU Pályázati Portál - Mon, 02/12/2019 - 09:52

Kisvárdai Tankerületi Központ  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projekt referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 3. melléklet 47. sorszám szerinti, gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázati anyagok összeállítása, elnyert projektek esetében az előrehaladás nyomon követése, pénzügyi folyamatok menedzselése – együttműködve a közreműködő szervekkel, valamint a projektek utógondozása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kisvárdai Tankerületi Központ illetékességébe tartozó intézmények szakmai és gazdasági fejlesztése, gyarapodása érdekében projekt referensi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, gazdálkodási szak, pénzügyi – számviteli szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatok menedzselése – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • köznevelési intézmény-rendszer ismerete; szakirányú szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 • Kiváló szintű tervezői és szervezői készség,
 • Kiváló szintű interperszonális készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Europass-típusú szakmai önéletrajz, a szakmai munka részletes ismertetésével.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok, bizonyítványok másolatai.
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja, hogy a munkakör betöltésével együtt járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Budáné Aros Judit gazdasági vezető nyújt, a +3645795246 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pásztor Gyula Csabáné tankerületi igazgató részére a kisvarda@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elektronikus úton, a pályázatnak a Kisvárdai Tankerületi Központ e-mail címére történő megküldésével (kisvarda@kk.gov.hu). Kérjük a tárgymezőben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „projekt referens”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati referens

EU Pályázati Portál - Mon, 02/12/2019 - 09:48

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Oktatási Igazgatóság, Külhoni Pályázatok Osztálya

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által lebonyolított, az Emberi Erőforrás Minisztériuma által a külhoni közneveléssel foglalkozó szervezetek számára kiírt pályázatok adminisztrációja:

 • kapcsolattartás a pályázókkal, ügyfélszolgálat
 • pályázatok népszerűsítése
 • pályázati folyamatok előkészítése
 • az osztály munkájának napi szintű segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, / Egyetem,
 • B2-es szintű angol nyelvtudás szóban és írásban
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások, különös tekintettel az Excel programra)
 • levelezőrendszerek ismerete
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szerb, ukrán, román nyelv legalább alapfokú ismerete
 • felsőoktatásban szerzett tapasztalat
 • külhoni magyarság helyzetével való naprakészség

Elvárt kompetenciák:

 • pontosság, precizitás,
 • rendszerszemlélet,
 • pályázati folyamatok átlátásának és nyomon követésének képessége – kiírástól az elszámolásig ,
 • önállóság,
 • kiváló együttműködési és alkalmazkodó készség,
 • jó problémamegoldó készség,
 • jó szervezői és kommunikációs készség,
 • interkulturális kompetenciák,
 • újító, innovatív szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Badinszky Áron nyújt, a +36 1 411 6500/2877 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Cseszregi Tamás, oktatási igazgató részére a oktig@oktig.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Thu, 28/11/2019 - 21:25

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Vagyonkezelői Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 , Pesti út 165.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal által indított közbeszerzési eljárások koordinálásában, lefolytatásában az előkészítéstől a szerződéskötésig. Éves közbeszerzési terv elkészítése. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák összeállítása a helyi és uniós irányelveknek megfelelően. Adatbázisok és kapcsolódó iratok naprakész karbantartása. Szerződések előkészítése, az eljárásokkal összefüggő adminisztratív és technikai feladatok ellátása. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási, engedélyeztetési és adatszolgáltatási kötelezettség elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egyetemi szintű végzettség, jogász, közgazdász vagy műszaki szakképzettség,
 • Közbeszerzésben szerzett releváns szakmai gyakorlat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Közbeszerzési referens OKJ-s szakképzettség
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó regisztrációhoz szükséges feltételek teljesülése.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés, ,
 • Kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) valamint az EKR ismerete.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajza,
 • A végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,
 • Motivációs levél,
 • Az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bánóczi Zoltán, a Vagyonkezelői Iroda vezetője nyújt, a 06 1/253-3379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-2/98/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési referens. VAGY
 • Elektronikus úton Dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző részére a allas@rakosmente.hu e-mail címen keresztül. VAGY
 • Személyesen: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoport , Budapest, 1173 , Pesti út 165. földszint.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mail tárgy sorában kérjük megadni a következőt: „Jelentkezés Közbeszerzési referens álláspályázatra”. A személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén a borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Jelentkezés Közbeszerzési referens álláspályázatra Sz-2/98/2019.” Az érvényes pályázók (akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják) személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenn

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.rakosmente.hu – 2019. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot időben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben legkésőbb 2019. december 6. éjfélig e-mailen megküldték, illetve postára adták, továbbá személyes benyújtás esetén 2019. december 6. napján ügyfélfogadási idő végéig benyújtották. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projekt referens

EU Pályázati Portál - Thu, 28/11/2019 - 21:20

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Fejlesztési, Képzési és Projekt Iroda- Projekt csoport
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Humán Szolgáltató projekttevékenységeinek előkészítésében, szakmai és pénzügyi megvalósításában való részvétel. Az intézmény kommunikációs, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységeinek koordinálása, belső- és külső rendezvények, konferenciák, nyilvános események előkészítése, megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 • Foglalkoztatás- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szociális munkás és/vagy szociálpolitikus végzettség,
 • hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • idegen nyelv ismerete (angol)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Hunya Gabriella részére a allas@bjhuman.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bjhuman.hu – 2019. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-104/2019., valamint a munkakör megnevezését: projekt referens. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: Szociális ágazati pótlék, Havi 30.000.- Ft Önkormányzati pótlék a tárgyévben.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati ügyintéző

EU Pályázati Portál - Thu, 28/11/2019 - 21:16

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • napi szintű pályázati adatszolgáltatás,
 • az elnyert pályázatok végrehajtásának koordinálása a pályázat szakmai felelősével együttműködésben és az azt követő monitoring, a támogatási szerződés szerint
 • jogszabályi változások követése
 • pályázatok teljes körű ügyintézése, nyilvántartása, elszámolása, pénzügyi beszámoló készítése
 • folyamatos kapcsolattartás a témavezetőkkel, szakmai megvalósításba bevont munkatársakkal, egyeztetés a Pályázati Központtal
 • a pályázatban elszámolásra benyújtásra kerülő számlák pályázati kiírási feltételeknek való megfelelőségének formai és tartalmi követelmények szerinti ellenőrzése
 • számlák SAP rendszerben való rögzítése (kötelezettségvállalás, megrendelés, kontírozás)
 • fedezetellenőrzés, előirányzat és keretmódosítások végrehajtása, szükség szerint közreműködés a Támogatási Szerződés, vagy Támogatási okirat módosításában
 • ELTE EPER (pályázati nyilvántartó rendszer) rendszerben a pályázatokkal kapcsolatos adatok vezetése
 • pályázatokkal kapcsolatos ellenőrzési tevékenységekhez a szükséges dokumentumok előkészítése, közreműködés az ellenőrzési folyamatban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, / Egyetem,
 • felsőfokú gazdasági/pénzügyi szakirányú végzettség és/vagy mérlegképes könyvelői képesítés
 • legalább 1 év pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat
 • MS Office (irodai alkalmazások), levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • SAP rendszer ismerete
 • angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés,
 • precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettsége(ke)t, képesítés(eke)t igazoló okiratok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gazdasági Hivatal részére a gh@btk.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a benyújtott dokumentumok és személyes interjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Thu, 28/11/2019 - 21:10

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Referatúra

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közbeszerzési törvény előírásai alapján a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó döntéselőkészítési és végrehajtási munkák ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 52.000,- Ft-os illetményalapot és a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 20. pontjában meghatározott I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség,
 • közbeszerzési eljárás során ajánlatkérői oldalon minimum 2 éves szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi végzettség,
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (FAKSZ) jogosultság,
 • közbeszerzési referensi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a munkaügyi osztályvezető nyújt, a +36 1 437 86 05 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf. 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/595-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.
 • Elektronikus úton a Munkaügyi Osztály részére a allaspalyazat@obuda.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: a Munkaügyi Osztályon, Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3. I. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.obuda.hu – 2019. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A kinevezés határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Tue, 26/11/2019 - 10:43

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, EFOP projektiroda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.09.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 projekt hatókörének betartása, szükség esetén módosítási javaslat kidolgozása,
 • projektmenedzsment team vezetése,
 • projektfolyamatok működtetése és nyomon követése és a szükséges feladatok ellátása, koordinálása,
 • a projekt működéséhez kapcsolódó nyilvántartások és adatbázisok karbantartási, rendszerezési feladatainak ellátása,
 • a projekttel kapcsolatos belső és külső kapcsolattartás, egyeztetés az érintett intézmények, szervezetek, szakterületek vezetőivel,
 • a projekt szerződéseinek elkészítésében és adminisztrációjában való közreműködés,
 • a Regionális Képzési Központ munkájának – támogatása és segítése,
 • a projekt EU támogatással kapcsolatos feladatainak végrehajtatása, a minisztérium, az Irányító Hatóság, az EU Bizottság és az ellenőrző szervek által meghatározott előírások, szabályozások betartatása, a szükséges információk, adatok rendelkezésre állásának biztosítása,
 • a projekt adminisztrációs és dokumentációs folyamatainak koordinálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, / Egyetem,
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, levelező rendszerek stb.)
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • jó problémamegoldó-, és szervezőképesség,
 • precíz, pontos, gyors, szorgalmas, önálló munkavégzés,
 • jó kapcsolatteremtő, kommunikációs készség,
 • nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség,
 • csapatmunkára nyitott, együttműködő személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kertész Gábor nyújt, a +36 1 461 4500/3812 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pedagógiai és Pszichológiai Kar részére a efop312@ppk.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

EKR a gyakorlatban

EU Pályázati Portál - Mon, 25/11/2019 - 12:30

EKR-képzés - ekrkepzes.hu – a gyakorlati oktatás

Categories: Pályázatok

Új pályázat az Otthon Melege Programban: társasházak fűtéskorszerűsítére

Pályázati Hírek - Fri, 20/09/2019 - 16:28

2 milliárd forint keretösszeggel jelent meg az "Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram" című pályázati felhívás az Otthon Melege Program keretein belül. A támogatási kérelmeket társasházak és lakásszövetkezetek nyújthatják be fűtéskorszerűsítésre, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás akár 75 millió forint is lehet. A pályázatok benyújtására 2019. szeptember 24. 10 órától van lehetőség.

Categories: Pályázatok

Hogyan lehetünk minél tovább egészségesek?

PAFI - Thu, 19/09/2019 - 21:25
Országos Gyermekrajz Pályázat a Semmelweis Egyetem 250. jubileuma alkalmából.
Categories: Pályázatok

Mesekönyv Tematikus könyvpályázat

PAFI - Thu, 19/09/2019 - 21:07
A Holnap Magazin olvasóinak és szerzőinek kérésére ismét pályázatot hirdetünk egy mesekönyv összeállítására.
Categories: Pályázatok

Sci-Fi/Fantasy Tematikus könyvpályázat

PAFI - Thu, 19/09/2019 - 21:05
2019-ben ismét pályázatot hirdetünk egy sci-fi/Fantasy kötet összeállítására.
Categories: Pályázatok

Tízmilliárd forintos keretösszeggel megjelent a gyakornoki program pályázati felhívás

Pályázati Hírek - Wed, 18/09/2019 - 12:17

Tízmilliárd forintos keretösszeggel megjelent az "Új Gyakornoki Program" pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében - jelentette be Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.  Jelentkezés előminősítésre alább!

Categories: Pályázatok

Bővül az agrárberuházások kamattámogatása

Pályázati Hírek - Tue, 17/09/2019 - 14:24

Új kamattámogatási lehetőséggel és kibővített garanciaprogrammal bővül a mezőgazdasági beruházások ösztönzése - jelentette be az agrárminiszter hétfőn Budapesten.

Categories: Pályázatok

Közösség - Fotópályázat 2019

PAFI - Tue, 17/09/2019 - 12:43
A Három Királyfi Három Királylány Mozgalom 2019 október 5-én tartja a Baba-mama- papa klubok 4. találkozóját Budapesten, az Óbudai Egyetemen. Ennek alkalmából fotópályázatot hirdetünk, melyre várjuk a klubok fényképeit.
Categories: Pályázatok

Stronger Roots for Civil Society (Erősebb gyökerek a civil társadalomért) pályázat

PAFI - Tue, 17/09/2019 - 12:16
Az Open Society Fund Prague pályázatot hirdet Stronger Roots for Civil Society (Erősebb gyökerek a civil társadalomért) címmel. A fejlesztési programra és forrásra olyan magyar, cseh és szlovák civil szervezetek jelentkezhetnek, akik társadalmi bázist építenek, vagy szeretnék ezt elkezdeni.
Categories: Pályázatok

Táncművészet Kollégiuma pályázata

PAFI - Tue, 17/09/2019 - 12:16
Pályázati cél: Már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazása.
Categories: Pályázatok

Milyen technológiai innovációk színesíthetik a diákéletet?

PAFI - Tue, 17/09/2019 - 12:15
A Red Bull szeptember 9-én elindította a jelentkezést a Red Bull Basement University programjára. A kezdeményezés keretein belül a világ minden pontjáról várják az egyetemisták ötleteit arra, hogy hogyan lehetne a technológiai innováción keresztül fejleszteni a diákéletet a campusokon innen és túl. Magyarországon október 28-ig lehet nevezni a weboldalon.
Categories: Pályázatok

Pages