You are here

Pályázatok

GINOP-4.1.3-19 - Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Vállalkozás-fejlesztés EU - Tue, 18/06/2019 - 10:32

A pályázati kiírás célja: A statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Ez mind környezeti, mind gazdasági szempontból súlyos hátrányt okoz a hazai vállalatoknak a piaci versenyben. 

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

Támogatás mértéke, összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft. A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket.

Támogatható tevékenységek köre:  Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Kötelező vállalások: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Pályázók köre:

 •  mikro-, kis- és középvállalkozások
 • melyek rendelkeznek legalább három lezárt teljes üzleti évvel
 • melyek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt (Összességében legalább 180 napig bejelentett foglalkoztatás fogadható el.)
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • amely jelen projektjének elszámolható összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt évi beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét
 • amely jelen projektjének elszámolható összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt évi beszámoló szerinti személyi jellegű kiadások összegét
 • gazdálkodási formakód szerint:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

● a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban

● a Felhívás alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz

● potenciálisan gazdaságilag nem életképes

● amely az előminősítési rendszerben nem éri el az 35 pontot

● amellyel szemben a NAV, illetve az előszervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában

● amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;

● amely jelen felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik

● amely jelen felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik

Díjmentes pályázati minősítés! Amennyiben pályázni szeretne kérem, szíveskedjék cége adószámát és nevét, vagy utolsó lezárt évének mérlegét e-mailen az info@forrascentrum.hu címre elküldeni és díjmentesen beminősítjük a pályázati alkalmasságot.

Amennyiben kérdése van, kérem, szíveskedjék irodánkat a 06-1-786-0183 vagy a 06-20-979-9763 vagy a 06-20-979-9753 számon hívni, vagy írjon e-mailt az info@forrascentrum.hu címre.

Elérhetőségeink:

Pigniczki Sándor

ügyvezető

Forrás Centrum Kft.

Iroda: 06-20-979-9763

Mobil: 06-20-979-9753

Központ: 06-1-786-0183

Fax: 06-1-700-1911

http://forrascentrum.hu

http://blog.forrascentrum.hu

Categories: Pályázatok

Point of care retikulocyta mérési technológiát fejlesztettek

EU pályázat blog - Thu, 13/06/2019 - 11:39

A világ legkisebb, sejtfelismerésre és pontos sejtszámlálásra alkalmas hematológiai prototípusát fejlesztette ki egy magyar konzorcium. A NORMA Instruments Zrt. által vezetett konzorcium vizsgálati helyen azonnali eredményt adó, sejtfelismerés és pontos sejtszámlálás folyamatát mérő technológiát fejlesztettek, mely elsősorban a sürgősségi és intenzív betegellátás, valamint a mentés, de az állatgyógyászat területén is alkalmazható.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati felhívásán 415,91 millió forint állami támogatást nyert el a NORMA Instruments Zrt. és az Ecomed-Consulting Kft. A 675,58 millió forint összköltségű projekt során a konzorcium közös projekttevékenység keretein belül kifejlesztette a világ legkisebb retikulocita mérésre alkalmas hematológiai prototípusát.

A rutin diagnosztika egyik fő területén a hematológiában egyre jobban előtérbe kerül a vérben lévő alapvető alakos elemek mellett a vörös vértestek éretlen szakaszának vizsgálata. A véráramban lévő retikulociták számából következtetni lehet a csontvelő funkcionalitására, vitamin vagy nyomelem hiányra, illetve a retikulocitaszám vizsgálata a kezelés ellenőrzésére is szolgál. A Norma és az Ecomed egy kisméretű, kis minta és reagens igényű Point of Care prototípust hozott létre, ami egy háromcsatornás lézeres mérőrendszerrel pár perc alatt képes retikulocita arányt meghatározni a készüléken belül történő RNS festéssel teljes vérből.

Mivel a Point of Care retikulocita mérési technológia kis mintamennyiséggel működik, ez lehetőséget ad a különösebb szaktudást nem igénylő ujjbegyes mintavételre: leegyszerűsíti és meggyorsítja a vizsgálat folyamatát. A technológia kisgyermek és elsősorban az újszülött gyógyászatban nagy előnyt jelent, a kis mintamennyiség és az azonnali eredmény pedig elősegíti a hatékony szűrést. A retikulocita paraméter az állatgyógyászati területen is egyre gyakoribb igény, a korszerű hematológiai automaták tartalmazzák a retikulocita mérés lehetőségét. Kistestű háziállatoknál a viszonylag kevés levehető minta miatt követelmény a piacon a kis mintamennyiségből való mérés képessége.

A K+F projekt eredményeként létrejött prototípus retikulocita mérő készülék kis méretét, alacsony mintaszükségletét és reagensfogyasztását figyelembe véve Point of Care módon a vizsgálat igényének helyén és időpontján történhet meg a mérés, ami perceken belül minőségi mérési eredményt produkál.

Az NKFI Alap „VÁLLALATI KFI_16” pályázati kiírásán 415 913 383 Ft állami támogatást elnyert, 675 588 972 Ft összköltségvetésű projekt 2017. július 1-én indult és 2019. május 31-én zárult.


Categories: Pályázatok

Pályázat nemzetközi csoportos kiállításon való részvételre

PAFI - Wed, 12/06/2019 - 20:46
A PH21 Galéria pályázatot hirdet csoportos kiállításon való részvételre, melynek témája a színek jelenősége. Minden olyan alkotó munkáját várjuk, aki jelentőséget tulajdonít a színek használatának, legyen az bármilyen szín, és a PH21 Galérián keresztül szívesen osztaná meg alkotásait egy szélesebb, nemzetközi közönséggel is. A téma a lehető legtágabban értendő. Műfaji és stílusbeli megkötések nélkül a pályázat nyitott a téma bármely kreatív fotográfiai értelmezésére.
Categories: Pályázatok

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap

PAFI - Wed, 12/06/2019 - 20:46
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva szemléletformáláshoz kapcsolódó egyedi támogatási lehetőséget hirdet 2019. évben is.
Categories: Pályázatok

Ipar 4.0 program

PAFI - Wed, 12/06/2019 - 20:45
A program célja, hogy az Ipar 4.0 Iparfejlesztési Stratégia megvalósításához olyan eszközt adjon a Kormányzat kezébe, amely az Irinyi Tervhez illeszkedve a valós piaci igények mentén, új megközelítéssel, a nemzetközi trendeknek megfelelően támogatja az ipar intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását.
Categories: Pályázatok

Támogatják a magyar pályázókat a kutatás-fejlesztési forrásszerzésben

Pályázati Hírek - Wed, 12/06/2019 - 12:51

A kormány támogatja a magyar pályázókat, hogy minél sikeresebbek legyenek a brüsszeli közvetlen kutatás-fejlesztési és innováció források (Horizont 2020) megszerzésében - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kedden Budapesten. A kormány a 2020-as költségvetési tervezetben 32 milliárd forinttal javasolja megemelni az idei, 120-130 milliárd forint közötti K+F+I támogatási keretet.

Categories: Pályázatok

Új vállalkozásfejlesztési pályázatok indulnak

Pályázati Hírek - Wed, 12/06/2019 - 12:02

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára bejelentette, hogy a következő 3 év alatt 167,5 milliárd forintot fordítanak majd a vállalkozások technológiai fejlesztésére, piacra jutásának támogatására, ebből 90 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás lesz.

Categories: Pályázatok

465 millió forint támogatásból 726 új családi bölcsődei férőhely létesül

Pályázati Hírek - Wed, 12/06/2019 - 11:59

A kormány családi bölcsődék létrehozására kiírt pályázata alapján - 465 millió forint támogatásból - 726 bölcsődei férőhely létesül a következő évben - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára Érden kedden. 

Categories: Pályázatok

Szerethető Munkahelyek Díj 2019

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 16:30
Cél az ingyenes platformon bemutatni a legszerethetőbb cégeket, hogy hírük könnyebben eljusson a jobb munkahelyről álmodókhoz.
Categories: Pályázatok

Minőség-Innováció 2019

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 16:25
Magyarország 2013-ban kapcsolódott be az évente megrendezett "Minőség-Innováció" pályázatba, amely az innovációs teljesítmények nemzetközi megmérettetésére ad lehetőséget, elsődlegesen a vevői-fogyasztói igények szempontjait állítva fókuszba. A verseny hazai fordulóját a European Organization for Quality Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) Egyesület szervezi. Az általa kiválasztott Nemzeti Díjnyertes projektek vehetnek részt - saját döntésük szerint - a verseny nemzetközi fordulóján.
Categories: Pályázatok

Effekt 2030 - A közösségi befektetések díja

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 16:18
A megújult díj átadásának célja, hogy a vállalatok és innovatív kezdeményezéseik példaértékű, hatékony környezeti és társadalmi befektetési programjainak bemutatásával, elismerésével és a lehető legszélesebb körű publikálásával hozzájáruljunk az üzleti és startup szektor társadalmi szerepvállalásának, fenntarthatósági kezdeményezéseinek erősítéséhez, továbbá a vállalati döntéshozók ilyen irányú szakmai munkájának inspirálásához, személyes szerepvállalásuk növeléséhez.
Categories: Pályázatok

Pályázatot hirdetett a Fábián Juli Emlékalapítvány

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 16:12
Alapítvány első alkalommal hirdeti meg pályázatát, melynek célja a nehéz helyzetben lévő zenészek támogatása.
Categories: Pályázatok

Fúzió Ösztöndíj Program

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 16:06
A Fúzió Ösztöndíj Program célja, hogy a felsőoktatásban résztvevő, polgári értékeket valló fiataloknak lehetőséget adjon saját véleményük, gondolataik kifejtésére az offline és az online térben egyaránt. Olyan fiatalok pályázatát várjuk, akiket foglalkoztatnak a társadalmunkat érintő legfontosabb közéleti kérdések, problémák és azok lehetséges megoldásai.
Categories: Pályázatok

Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára / LSER2019

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 15:59
A pályázati program célja az elemi rehabilitációról szóló jogszabály elfogadásáig, az átmeneti időszakra az elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása és a készülő jogszabály alapján a szolgáltatás átszervezése.
Categories: Pályázatok

Vásáry Tamás Ösztöndíj

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 15:42
A pályázat célja: a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése, b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenysége dokumentálásának támogatása.
Categories: Pályázatok

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása / 2019-2.1.2-NEMZ

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 15:42
A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával ösztönzi magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi - részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott - közös programokba és kezdeményezésekbe
Categories: Pályázatok

ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása / 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 15:41
Az ECSEL program célja az Európai Unió Horizont 2020 programja keretében az ipari szereplők (köztük a kkv-k) és a nonprofit kutatóhelyek nemzetközi együttműködése révén a társadalom igényeit kielégítő, megbízható, környezetbarát, okos és komplex (az emberrel és egymással is kommunikáló, a fizikai és a virtuális teret összekötő) rendszerek kifejlesztése a mikrochipektől a kész eszközig (autóig, repülőgépig) terjedő értéklánc mentén. Az ipar által meghatározott fő tématerületek: mikro/nanoelektronika, beágyazott/kiber-fizikai rendszerek és okos rendszerek integrációja.
Categories: Pályázatok

Egyetemi innovációs ökoszisztéma / 2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 15:40
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal új felhívásának célja az eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének, illetve hatékony működtetésének támogatása. A felsőoktatási intézményekben létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények üzleti hasznosítása az oktatók, kutatók és hallgatók körében kifejlődő vállalkozói szemlélettel, a technológia-transzfer és az innováció intézményi szintű menedzsmentjével válik lehetővé.
Categories: Pályázatok

EMH Kreatív pályázat 2019

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 15:39
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva, "Sétálj velünk!" címmel rajz-, fotó- és csoportos kreatív pályázatot hirdet.
Categories: Pályázatok

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása / 2019-1.1.1-PIACI_KFI

PAFI - Tue, 11/06/2019 - 15:38
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával
Categories: Pályázatok

Pages