Az Europa Varietas Institute magyar nyelvű blogja, uniós szakpolitikákról, konferenciákról, biztonságpolitikáról, diplomáciai eseményekről

You are here

Az eurozóna közös kormányzása

A német-francia összhang törékeny, lehet az erősítő lépésekkel éppenhogy gyengítik az EU-t

Az eurózónában az Eurogroupe szerepének további erősödése is várható, hiszen a német-francia tervek szerint a csoportnak állandó elnököt választanának. Az elnököt akit az eurozóna miniszterei jelölnék ki és a foglalkoztatás, a kutatás és ipar kérdéseivel foglalkozna. Ezzel erősségében a Tanács Elnöke, a Bizottság elnöke és az EKB elnöke mellé sorakozna fel, de az EU ezzel megint ijesztően sok fejűvé kezd válni s ez a szorosabb integráció helyett paradox módon éppen ereje, tekintélye szétforgácsolódásához vezet. A konkurencia miatt a Bizottság sem lelkesedik a javaslatért.
Elemzők szerint hosszabb távon mindenképpen rosszul járhatnak az eurózónán, szorosabb pénzügyi integráción kívül rekedők, akik az integráció egik külsőbb körébe kerülve ezzel de facto kívül kerülhetnek a legfontosabb gazdasági-pénzügyi döntéseken, mégha eddig ezt de iure a lisszaboni szerződés nem nagyon tette lehetővé. Jelenleg egyébként is általános « enyhülési tendencia » tapasztalható a Bizottság részéről az eleddig szigorúan megkívánt megszorítások kapcsán.

A német-francia tandem törekvései egyre inkább ebbe az irányba mutatnak, az eredmény viszont kétséges, mivel Nagy-Britannia és köre lényegében ellenzi az eurózóna erősödését. Általános értelemben is távolodás tapasztalható a tengely és a kilépés kérdését « olcsó politikai népszerűséget hajhászva » állandóan napirenden tartó Cameron kormánytól, akit a német-francia fél igyekszik elszigetelni, mert a javaslataikat nem támogatják. Az ESM miatti esetleges LSZ módosítás valószínűsége a franciák szerint elenyészően csekély, mert e módosításokat gyakorlatilag nem látják keresztülvihetőnek az EU-27ek körében.
A németek inkább kisebb, de motiváltabb csapattal dolgoznának együtt, mintsem hogy azt szorgalmaznák, hogy mind a 27 állam mindenképpen együtt lépjen és a « lemaradókat » motiválják (többsebességes EU).

Rövid- és közép távon azonban az eurózónán kívül rekedők akár még jól is járhatnak, mert kevésbé kényszerülnek rá közös intézkedéseket foganatosítani az EU-val és egyéni megoldásaik – amennyiben sikeresek – még akár lépéselőnyhöz is juttathatják őket. Németország ha számítani akar francia segítségre, akkor túl radikális lépésekre nem szánhatja rá magát, hiszen a franciák most kaptak újabb 3 év haladékot a Bizottságtól államháztatási deficitjük GDP arányosan 3% alá való szorítására. A németek körében azonban – francia meglátások szerint – az az általános kép a Hollande-rezsimről, hogy lényegében szabotálni akarják a keményebb lépéseket. A németek pedig továbbra is ellenállnak a belső fogyasztást élénkítő javaslatoknak és az alacsonyabb bérek miatt szakértőink attól tartanak, hogy felerősödhet a német munkaerő elvándorlása.

A június 27-28-ai csúcs legfontosabb kérdése a foglalkoztatás (és főként a 25 év alattiak foglakoztatásának kérdése) lesz így pl. a kis- és középvállakozások támogatásának német-francia javaslata fontosabb szerepet fog betölteni, mint a bankunió kérdése.

A május 30-ai találkozó egyik fontos, de kevesebb figelmet kapott aspektusa, hogy Jean-Louis Beffa (exSaint-Gobain) és Gerhard Cromme (exTyssenKrupp, Siemens) lett megbízva az európai energiaipar versenyképességének növelésére tett javaslatok kidolgozásával. A javaslatok a német-francia tengely bővítését, nyitását szorgalmazzák ezen a téren. Németország aggasztó helyzetben van az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, míg Franciaországnak kivételes helyzete miatt - saját nukleáris energiája kapcsán - nem igazán kell aggódnia. A piac az USA palagáz projektjei miatt is átrendeződni látszik.

A legfontosabb javaslat, hogy az EU egységesen csökkentse ill. harmonizálja az energiaforrásokra kivetett adókulcsokat. (Ez Magyarország mozgásterét szűkítheti.) További gond, hogy az EU-nak nincs egységes álláspontja palagáz-kérdésben (például a lengyelek támogatják, a franciák ellenzik.) Az innovációt pedig a vállalatoknak nyújtott célzott adócsökkentésekkel (francia minta) javasolják felpörgetni.

Undefined