You are here

Az Európai Unió első afrikai misszióinak és hadműveleteinek geopolitikája

TÜRKE ANDRÁS ISTVÁN
AZ EURÓPAI UNIÓ ELSŐ AFRIKAI MISSZIÓINAK ÉS HADMŰVELETEINEK GEOPOLITIKÁJA
Publikon Kiadó, 2016
Fordító: Brucker Balázs

Dr. Türke András István könyve a következő kérdésekre keresi a választ:
Az Európai Unió képessé válhat-e arra, hogy a nemzetközi szereplők mellé felsorakozva részt vegyen az afrikai kontinens stabilizációs folyamatában és az ENSZ-szel karöltve hozzájáruljon az észak és dél közötti kapcsolatok előmozdításához? Hogy a 21. századi világrendszerben gazdasági hatalmát felhasználva a legjelentősebb nemzetközi szereplőkkel és szervezetekkel egyenrangú politikai hatalommá váljon? Hogyan kell értelmezni az utóbbi időszakban, elsősorban 1998-tól kezdődően megfogalmazott kezdeményezéseket? Létezik-e összefüggés a közös külpolitika kidolgozására irányuló kísérletek, a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) kialakítása és az európai „erőegyensúly” eltolódása között?
Nem kérdéses, hogy az Európai Uniónak hozzá kell járulnia az Európán kívüli regionális válságok kezeléséhez, ahogy ez történik Afrikában. A közösség jelenlegi és jövőbeni – Balkánt érintő – bővítése, valamint az Afrikai Egység Szervezetének Afrikai Unióvá történő átalakítása jelentős változást idézett elő az Európa és az afrikai régió közötti hagyományos viszonyrendszerben. A cél a régióra vonatkozó európai politika átalakítása.
A politikai szervezetként fellépő Uniónak és tagállamainak kulcsfontosságú döntéseket kell hozniuk Afrikában is, mint az láttuk a közelmúlt konfliktusai kapcsán: Szudánban, Líbiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szomáliában, vagy Bissau-Guineában. A kötet ezen katonai beavatkozásokat veszi górcső alá.

A könyv a CERPESC CSDP kutatóközpont "European Security & Defence Pack" projektcsomag része.

Megrendelés

Megjegyzés : A Publikon Kiadót a kötet megjelenési költségeiben a PAGEO Alapítvány támogatta. Az Europa Varietas Institute és a szerző a PAGEO Alapítvánnyal semmilyen kapcsolatban nem áll és attól semmilyen támogatást nem kapott.