You are here

EU soros elnökségek

A szlovén elnökségtől a lengyel elnökségig címet viselő projekt az Európai Unió Tanácsa soros elnökségeinek összehasonlító elemzése a 2008-2011 közötti időszakban, kiemelt tekintettel a magyar elnökségre. A tanulmány nemzetközi partnereink bevonásával főként a pénzügyi, szervezeti, nemzetpolitikai, kül- és biztonsági aspektusokat és a trió elnökségek feladatmegosztását vizsgálta és megvonta az elnökségi teljesítmények mérlegét. A magyar elnökség nem hivatalos háttérkiadványaként számos hazai és európai szakértőnek és politikai szereplőnek segített a hazai elnökség céljainak megértésében és pozícionálásában.

Bevezetés
I. Belpolitikai viszonyok és a felkészülés fázisai
II. Pénzügyi és szervezeti keretek
III. Az elnökségek közötti feladatmegosztás (triók)
IV. Prioritások (I. és III. pillér) és a nemzeti érdekérvényesítés kérdés
V. Kül- és biztonságpolitika, szomszédságpolitika és a bővítés kérdése
VI. Az elnökségek mérlege, kitekintéssel a belga elnökségre
Összegzés, következtetések

CEPSR Nr. 39 - Book review

Türke András István (szerk.)
A szlovén elnökségtől a lengyel elnökségig
Szerzők : Bródy Anikó; Horbulák Zsolt; Kinga Torbicka; Dr. Türke András István Ph.D; Dr. Hosszú Hortenzia Ph.D; dr. Pusztai Dávid; Velich Katalin
2010.09.22. - EuVI Elemzések II./8
Cikk az Euractiv.hu -n

András István Türke (éd.)
De la présidence slovène à la présidence polonaise
Auteurs : Anikó Bródy; Zsolt Horbulák; Kinga Torbicka; Dr. András István Türke Ph.D; Dr. Hortenzia Hosszú Ph.D; dr. Dávid Pusztai; Katalin Velich

Analyse des présidences du Conseil de l’Union européenne, étude comparative des processus de préparation des Etats-membres entre 2008-2011, avec une attention particulière pour la présidence hongroise

Andras Istvan Turke (ed.)
From the Slovenian Presidency to the Polish Presidency
Authors : Anikó Bródy; Zsolt Horbulák; Kinga Torbicka; Dr. András István Türke Ph.D; Dr. Hortenzia Hosszú Ph.D; dr. Dávid Pusztai; Katalin Velich

Comparative analysis of the presidencies of the Council of the Europan Union and preparatory processes between the period of years 2008-2011, special assessment of Hungarian EU Presidency.

.