You are here

Charles de Gaulle Európa-politikája

Türke András István
CHARLES DE GAULLE EURÓPA-POLITIKÁJA
Az európai integráció konföderatív alternatívája

Europa Varietas Könyvek
2013

...Egyre elterjedtebb az a nézet az európai integrációt kutató történészek között, hogy lényegében válságról válságra való araszolásról beszélhetünk. Sőt, a 2010-es évekre magának az Európai Uniónak a létjogosultságát is egyre többen kérdőjelezik meg. Ilyen válságos időszakokban rendre szükségszerűvé válik a gyökerekhez való visszafordulás, és annak a kérdésnek a feltevése, vajon hol futott az integráció vakvágányra? A jelenlegi, pusztán gazdasági érdekek menti és az európai polgárok akaratával szembe menő integrációs vonal, melyhez olyan uniós vezetők, vagy hangadó politikusok járulnak hozzá, melyek legfőbb erénye a szürkeség, vagy a hozzá nem értés és koncepciótlanság - nos, ez a vonal mindenképpen felülvizsgálatra szorul. E felülvizsgálat egyik kulcseleme lehet Charles de Gaulle tábornok elképzeléseinek felelevenítése, s az ebben rejlő máig érvényes egyes alapelemek megfontolása, esetleges átvétele, vagy a XXI. századi körülményekhez való adaptálása...
...Hogy a 2008-ban pénzügyi-gazdasági válságba is süllyedő Európai Unióban az adott helyzetben döntő áttörés tudjon bekövetkezni, ahhoz ma legalábbis Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Jean Monnet vagy Robert Schuman kaliberű személyek kellenének, ez utóbbi személyekhez mérhető tervekkel, víziókkal. Eddig is elmondhattuk, az európai integráció folyamata igen lassan, gyakori hátramenti stádiumokkal halad előre, napjainkban pedig egész léte egyre jobban megkérdőjeleződik, annak ellenére, hogy nem igen látni, milyen egyéb, életképes alternatíva maradt még az európai államok számára...
A könyv azon túl, hogy bemutatja a tábornok-elnök elképzeléseit, folyamatosan reflektál a poszt-de Gaulle-i korszak eseményeire, napjaink Uniójára is, a francia elnök érveit megcáfolandó vagy megerősítendő. Végre magyar nyelven részletesen bemutatásra kerülnek például olyan, Magyarországon eddig többnyire alig, vagy félreismert kontextusok, mint a franciák speciális felfogása az Észak-atlanti Szövetség és a NATO szerepkörének párhuzamosságáról, a francia nukleáris doktrina alapelemei, vagy az üres székek politikájának francia háttere és érvrendszere. Az elemzést kiegészítésként a kor jellegzetes karikatúrái illusztrálják.

(PDF)
(MOBI) - hamarosan
(EPUB) - hamarosan

Kiadó: Europa Varietas Intézet
Nyomtatott könyvként megrendelhető: info@europavarietas.org