You are here

Társadalom és Politika 2006/2

Szerkesztői előszó

Biztonságpolitika
Urbán Attila : A terrorizmus elleni küzdelem intézményi háttere és stratégiai irányai Magyarországon

Politikai rendszer
Vigh Edit : Párton belüli demokrácia elemzése a parlamenti pártok alapszabályai alapján

Politikaelmélet
Cserpák Gabriella : Politikai felelősség, politikai kötelesség

Politikai filozófia
Birkás Antal : Kálvin és Luther politikai filozófiai nézeteinek összehasonlító elemzése

Komparatisztika
Balogh László : A pártrendszerek sajátosságai Albániában, Bulgáriában és Lengyelországban a legutóbbi választások tükrében

Pro és Kontra
Draskovics Tibor : Eurobeveztés 2010 – Fikció vagy mi a realitás?
Bod Péter Ákos : Bevezthető-e még az euro 2010-ben?
P. Kiss Gábor : Ha én ezt a klubban elmesélem...
Benczes István : Drága euro? Olcsó politika?
Érvek az euro átvétele mellett

Interjú
Bihari Mihály, egyetemi tanár, az ELTE ÁJK Politológia doktori iskola vezetője, az Alkotmánybíróság elnöke

Recenzió
Király Péter : Globalizáció, média, politika.
A politikai kommunikáció változása a globalizáció korában

Bemutató
Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete (DEPOLIT)

Contents & Abstracts