You are here

A jelenkori Franciaország II.

TANULMÁNYOK A JELENKORI FRANCIAORSZÁGRÓL

Szerkesztette Türke András István

Szerzôk: Dr. Bajomi Iván, Dr. Brucker Balázs PhD, Prof. dr. Csizmadia Sándor, Dr. Erôss Gábor PhD, Dr. Fejérdy Gergely PhD, Dr. Ferwagner Ákos Péter PhD, Dr. Fregán Beatrix PhD, Dr. Garadnai Zoltán PhD, Prof. emer. DSc Gazdag Ferenc, Prof. dr. J. Nagy László DSc, Dr. Kecskés D. Gusztáv PhD, Dr. habil. Tuka Ágnes, Dr. habil. M. Szebeni Géza, Dr. Nagy Miklós PhD, Simon Ágnes PhD-hallgató, Dr. Soós Eszter Petronella PhD, Dr. habil. Szénási Éva, Dr. Szûcs Anita PhD, Dr. habil. Türke András István, Vincze Hajnalka

össz ISBN: ISBN 978-963-414-825-8ö
II. kötet: ISBN 978-963-414-833-3
430 p.

L’Harmattan Kiadó
Budapest, 2021

A Jelenkori Franciaországot bemutató kétkötetes mű a szegedi CUF Frankofón Egyetemi Központ és a svájci Europa Varietas Institute közös kiadásában jelenik meg a szakterület 20 kiváló magyar kutatójának tolmácsolásában. Célja egyrészt, hogy a Franciaország iránt érdeklődő nagyközönség kezébe tudományos igényességgel megírt, ugyanakkor közérthető és érdekes könyvet adjon, másrészt szakkönyvként az egyetemi oktatásban széleskörű ismeretekkel lássa el a hallgatókat az Európai Unió egyik legfontosabb, az uniós döntéshozatalban kulcsszerepet játszó, alapító tagjáról.
Az első kötet kronologikus sorrendben tekinti át egyrészt a francia belpolitika, másrészt a francia külpolitika legfontosabb eredményeit egy-egy francia elnökség köré rendezve. Bemutatja a legfontosabb vitákat és eredményeket s alkalmanként a közélet egy-egy meghatározó eseményét is, illetve a diplomáciai döntések geopolitikai kontextusait.
A második kötet 16 fontosabb témát mutat be részletesebben, általában szélesebb történelmi-társadalmi távlatokban. Az V. Köztársaság alkotmányos kereteivel és intézményrendszerével kezdve a német-francia együttműködésen és Európa-politikán, valamint a gazdasági, társadalmi, védelmi kereteken túl az oktatás- és kultúrpolitikáig bezárólag. Eközben olyan speciális témákat is részletesen tárgyal, mint például a regionalizmus vagy a francia titkosszolgálatok története. A könyv a francia politika kelet-közép-európai, illetve magyar kapcsolatrendszerének történetét bemutató fejezetekkel zárul.
A fejezeteket olykor egy-egy résztémát bemutató alfejezetek egészítik ki, illetve főként francia és magyar nyelvű tételeket tartalmazó irodalomjegyzékek. A könyvet a tervek szerint egy dokumentumgyűjtemény fogja kiegészíteni.

A könyv megjelenését támogatta a Szegedi CUF Frankofón Egyetemi Központ (www. cuf.u-szeged.hu) és az elkészítésében részt vett az Europa Varietas Intézet (www.europavarietas.org).

TARTALOM

Az V. köztársaság alkotmánya
Az V. köztársaság politikai intézményei
Regionalizmus, decentralizáció, regionális választások Franciaországban Radikális pártok Franciaországban
A francia–német kapcsolatok történelmi gyökerei, jelenkori kihívásai
Az V. köztársaság Európa-politikája
Franciaország és a NATO ellentmondásos kapcsolata
A francia haderő szervezeti modernizációja és műveleti részvételei.
Az V. köztársaság algériai és afrikai politikája
A francia hírszerző szolgálatok fejlődése
> A Ben Barka-ügy és következményei (1965. október
Az V. köztársaság gazdaságpolitikája
Társadalomtörténet és társadalomszerkezet. A francia jóléti álom
> A #metoo-mozgalom Franciaországban
Hat évtized francia kulturális politikáinak egyes sajátosságai Oktatásügyi változások az V. köztársaság idején
> A mai francia oktatási rendszerről dióhéjban
Franciaország Kelet-Közép-Európa-politikája (1958-1990)
A magyar–francia kapcsolatok hatvan éve (1958–2020)

> A Jelenkori Franciaország I. kötet