You are here

Szepsi Csombor Márton : Europica Varietas

Az Europa Varietas Alapítvány neve Szepsi Csombor Márton XVII. századi magyar tudós-utazó által írt Europica Varietas európai utikönyv címéből származik, mintegy "illusztrálva", hogy magyar kutatók évszázadok óta széleskörű Európa-ismeretekkel rendelkeznek.

Europica varietas

Szepsi Csombor Márton (1595-1622) a polgári késő humanista irodalom egyik legérdekesebb alakja. Az Abaúj megyei Szepsiben született, Nagybányán és Göncön tanult, majd egy évi telkibányi tanítóskodás után 1616 májusában külföldi tanulmányútra indult. A danckai [Gdańsk] gimnázimban töltött másfél évet, majd Dánián, Svédországon keresztül Hollandiába, Angliába, Franciaországba utazott.

Gyalogszerrel folytatva útját Párizs és Strassburg után Németországon (Heidelberg, Nürnberg), Csehországon, Szilézián és Krakkón keresztül tért haza. A két és fél évig tartó vándorlás után Kassán lett iskolamester. 1620-ban Kassán jelent meg az Europica varietas (A változatos Európa) c. műve, az első magyar nyelvű útleírás. Később Bedegi Nyáry István Zemplén megyei főúr fiának, Ferencnek lett a tanítója, az ő lelki épülésére írta meg az Udvari skóla (Bártfa, 1623) c. erkölcs-filozófiai, pedagógiai célzatú művét. Fiatalon, huszonhét évesen lett a pestisjárvány áldozata.

Az Europica varietas elsődleges forrását a külföldi utazása során készített jegyzetei képezik, emellett a korabeli földrajzi, ill. ismeretterjesztő irodalmat használta fel művének megírásához. Az Europica varietas megjelenését az irodalomtörténet nemcsak nyelve miatt tartja fontosnak, hanem azért is, mert Csombor e műben az útleírás műfaját olyan magas szintre emelte, amelyre addig nem akadt példa a magyar irodalomban.

(...)

Forrás : Prágai Tükör 2005/3