You are here

Európai Bíróság : Sólyom ügy

Sajnálatosak Magyarországra nézve a Sólyom ügyben történtek. Mindenesetre az Európai Bíróság főtanácsnoka, Yves Bot szakvéleménye szinte teljes mértékben megegyezik az Europa Varietas Intézet által 2011 őszén adott, objektív érvekre alapozott szakvéleménnyel. Ebben azt is megfogalmaztuk, hogy a magyar kereset esélyei nem túl jók, ráadásul - véleményünk szerint - nem a megfelelő nemzetközi fórum lett kiválasztva döntőbíróként.

Sólyom-ügy: nem sérthetett jogot Szlovákia
2012. március 06., kedd, 10:37
Szerző: hvg.hu

Az Európai Bíróság főtanácsnoka azt indítványozta, hogy a luxembourgi bíróság utasítsa el Magyarország keresetét Sólyom László volt köztársasági elnök szlovákiai útjával kapcsolatban és a testület állapítsa meg, Szlovákia nem sértette meg az uniós jogot, amikor nem engedte be az országba a magyar államfőt.

Az Európai Bíróság főtanácsnoka, Yves Bot, azt indítványozta, hogy a bíróság állapítsa meg, Szlovákia nem sértette meg az EU jogszabályait, amikor 2009-ben nem engedte be Szlovákiába Sólyom László köztársasági elnököt - közölte a luxembourgi testület.

A főtanácsnok indítványában mindenekelőtt megállapította, hogy Sólyom László azért szándékozott Révkomáromba menni, hogy ott a magyar állam történelméhez kapcsolódó jelképnek számító emlékmű felavatásán vegyen részt, ez alkalomból pedig ott beszédet kellett volna tartania.

Még nincs végső döntés

Ez esetben tehát nem tisztán magáncélokra korlátozódó látogatásról, vagy akár inkognitóban tett látogatásról van szó, mivel a szlovák hatóságokat több alkalommal diplomáciai úton értesítették e látogatásról. Következésképpen a főtanácsnok úgy vélte, hogy Sólyom László igenis Magyarország köztársasági elnökének hivatali minőségében, és nem csupán uniós polgárként szándékozott Révkomáromba menni.

Yves Bot ezután megjegyezte, hogy jóllehet, az uniós polgárok tagállamok közötti mozgását az uniós jog szabályozza, az államfők tagállamokban tett látogatásaira vonatkozóan ez nem mondható el. Ezek az utazások ugyanis, még ha az unión belül is történnek, a diplomáciai kapcsolatok területére tartoznak, amely a nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik.

A főtanácsnok szerint az államfők által az unió tagállamaiban tett látogatások a fogadó állammal való megegyezéstől, valamint a fogadó állam által a hatáskörének keretében meghatározott módoktól függenek, és nem értelmezhetők a mozgásszabadsággal összefüggésben.

A főtanácsnok indítványa nem köti a bíróságot - emlékeztet a közlemény. A főtanácsnok feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a bíróság elé. A közlemény szerint a bírák most kezdik meg a tanácskozást a jelen ügyben, az ítéletet későbbi időpontban hozzák meg.

(...)

További részletek a HVG honlapján

Undefined