You are here

Euroatlanti Esték

Az EU a NATO az USA és az új világrend
2003. november 13.

Nagy László ezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok Tanszékének tanára
Ádány Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi Közjogi Tanszékének oktatója
Gorka Sebestyén biztonságpolitikai szakértő

Az Euroatlanti Esték november 13-i rendezvényének középpontjában a napjaink nemzetközi politikai viszonyaiban meghatározó szerepet játszó nemzetközi szervezetek, az EU és a NATO, valamint a politikai folyamatokat jelentős mértékben determináló Amerika egymáshoz való relációjának, viszonyrendszerének vizsgálata állt. Az est érintette a transzatlanti kapcsolatok jövőjének alakulását, illetve a NATO és az EU stratégiai partnerségének kérdését a közös európai uniós külpolitika (CFSP) és a NATO jövőbeni szerepének tükrében. Teret szentelt az újonnan csatlakozott vagy a jövőben csatlakozó kelet-közép-európai országok, és így Magyarországnak e nemzetközi kapcsolatrendszer keretében lehetséges és kivitelezhető szerepvállalásának témájára.

Felkért előadóink közül Dr. Nagy László ezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok Tanszékének tanára referátumában felvázolta az EU és a NATO külpolitikai törekvéseinek alakulását, a meglévő erőiket és politikai lehetőségeiket. Ádány Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi Közjogi Tanszékének oktatója a komoly nemzetközi ellentéteket gerjesztő Nemzetközi Büntetőbíróság létrejöttének folyamatát, felépítését, hatáskörét mutatta be, kiemelve a megosztottságot indukáló tényezőket, vitás nemzetközi jogi kérdéseket. Gorka Sebestyén biztonságpolitikai szakértő áttekintette a három nemzetközi politikai aktor rendelkezésre álló erőforrásait, törekvéseit és valós lehetőségeit, arra a következtetésre jutva, hogy szemben a politikailag és katonailag gyenge, illetve a nem kellően hatékony EU-val, NATO-val, az ENSZ Biztonsági Tanácsával, az Amerikai Egyesült Államok a saját nemzet érdekeinek érvényesítésére törekszik – kellő sikerrel.

Copyright © RÉSZ © ELTE-ETTDK © Europa Varietas Alapítvány
© Minden jog fenntartva.

A RÉSZ engedélyével. Az Euroatlanti Esték Előadássorozat archívuma, video és hangfelvételei a RÉSZ tulajdonát képezik. Tilos az anyagok engedély nélküli teljes vagy részbeni felhasználása, beleértve a jelen weboldal anyagát is.