You are here

Vezetőség


Dr. Türke András István Ph.D
igazgató
(Genève/Paris/Szeged)

Türke András István a Sorbonne doktora (Paris III EEC-ED385), biztonságpolitikai elemző, történész, politológus, nemzetközi kapcsolatok és EU-integráció kutató. A Pannon Egyetem és a Szegedi Francia Egyetem óraadó tanára. A Honvédelmi Vezérkar Tudományos Kutatóműhelye (MoD, Hungary) külső munkatársa.

A francia Védelmi Minisztérium Stratégiai Kutatóintézete (IRSEM), az EU Biztonságpolitikai Kutatóközpontja (EUISS), a Genfi Biztonságpolitikai Kutatóközpont (GCSP) külső munkatársa. A ROP (Montréali Egyetem Békefenntartási Kutatóközpontja) szakértője.

2011-ig a Nyugat-európai Unió Közgyűlés Védelmi Bizottsága (AWEU Defense Committee, 2008-2011),
2014-ig a Magyar Külügyi Intézet (MKI) és az SVKK (Stratégiai és Védelmi Kutatóközpont, korábban SVKI) munkatársa, illetve utóbbi külső majd tudományos főmunkatársa (2015-2016) volt.

Kutatási területei : EU kül-, biztonság-, és védelempolitika (Afrika, Balkán); francia kül-, biztonság- és Afrika-politika; európai hadiipar és haditengerészetek; UAV/UCAV/UCAS fejlesztések; európai integrációtörténet, EU-alapszerződések.

turkeandras(kukac)gmail(pont)com
Skype: de.gaulle
Website


dr. Varga Gergely
főmunkatárs
(Basel)

Varga Gergely Ph.D hallgató (Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola), biztonságpolitikai elemző, jogász, történész,az SVKI majd SVKK kutatója. 2012-ben a washingtoni SAIS Center for Transatlantic Relations (John Hopkins Egyetem) visiting fellow-ja.
Kutatási területei : NATO, transzatlanti kapcsolatok

gergelyvg(kukac)yahoo.com


dr. Fehér Zoltán
stratégiai igazgató
(Boston)

Fehér Zoltán a jog- és államtudományok doktora (PPKE JÁK). Nemzetközi jogász, Amerika-szakértő, politológus. Diplomata (2002-), a washingtoni magyar nagykövetség külpolitikai elemzője, sajtóattaséja (2005-2009), 2011-től 2014-ig az ankarai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvívője, misszióvezető-helyettese. Korábban az ELTE TÁTK (2002-2005), jelenleg a PPKE JÁK – Univ. of San Francisco közös programjának oktatója. PhD hallgató (PPKE JÁK Doktori Iskola).
Kutatási területei: transzatlanti kapcsolatok, az USA külpolitikája, nemzetközi szervezetek, multilateralizmus, az EU közös kül- és biztonságpolitikája.

zoltanfeher(kukac)zoltanfeher(pont)com


Dr. Rácz András Ph.D
főmunkatárs
(Helsinki)

Rácz András az ELTE doktora (ELTE BTK), biztonságpolitikai elemző, történész, politológus, a Finn Külügyi Intézet és a CEID munkatársa, az Magyar Külügyi Intézet volt tudományos főmunkatársa, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet volt kutatója.
Kutatási területei : EU kül- biztonság és védelempolitika, EU keleti szomszédságpolitikája, a poszt-szovjet térség nyugati államainak politikai rendszere, magyar kül- és biztonságpolitika.

andras.racz(kukac)gmail(pont)com


Soós Eszter Petronella
főmunkatárs
(Budapest/Párizs)

Soós Eszter Petronella politológus (ELTE ÁJK), francia nyelv és irodalom szakos bölcsész (ELTE BTK). Az Eötvös Collegium és a Mathias Corvinus Collegium végzett hallgatója. Az MTA Politikatudományi Intézet Demokrácia- és Politikaelméleti Osztályának tudományos segédmunkatársa. Szabadóúszó tanácsadóként, Franciaország-szakértőként dolgozik. Franciaországgal foglalkozó kurzusokat tart az ELTE ÁJK-n, ahol egyben a Politikatudományi Doktori Iskola hallgatója is. PhD disszertációját a gaulle-izmusról írja. Kutatási és érdeklődési területe: Francia és magyar belpolitika, európai politika, politikai ideológiák, kommunikáció.

sooseszter(kukac)sooseszter(pont)com
Skype: soosep
Francia Politika Blog